เปลว สีเงิน

เครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม เดินหน้าแคมเปญ “ระวังหมดอายุ” ขับเคลื่อนเชิงรุกพัฒนาถนนสาทรเป็น “ต้นแบบถนนปลอดอุบัติเหตุ” มุ่งสร้างวัฒนธรรมถนนปลอดภัย หวังขยายผลทั่วประเทศ