About : Plew SeeNgern

ประวัติและผลงาน   “เปลว สีเงิน”

ประวัติการศึกษา

นักธรรมเอก มัธยมศึกษาปีที่ 6 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน 

-พ.ศ.2508 เป็นเด็กเฝ้าโรงพิมพ์ และฝึกหัดข่าวหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย ยุคนายไสว พรหมมิ   เป็นนักข่าวอาชญากรรม  นสพ.เกียรติศักดิ์ ยุคนายสนอง มณีศรี และย้ายไปสังกัด นสพ.พิมพ์ไทย ยุค นายมานะ แพร่พันธุ์ พศ.2510                                                                             

-พ.ศ.2514 ร่วมทีมนายมานะ แพร่พันธุ์ ก่อตั้งนสพ.บ้านเมือง และเป็นหัวหน้าข่าวหน้า 1

-พ.ศ.2516 หลังเกตุการณ์ 14 ตุลา ร่วมกับนายก้องเกียรติ ณ ระนอง ออกหนังสือพิมพ์แทบลอยด์รายวัน “กรุงเทพฯ”และใช้นามปากกา”เปลว สีเงิน” เป็นครั้งแรก                                               

-พ.ศ.2517 ร่วมทำหนังสือพิมพ์ “ดาวสยาม” กับกระแช่ หรือนายประสานต์ มีเฟื่องศาสตร์         

-พ.ศ.2518 ร่วมทีมกับสิงโต “นายสุเทพ เหมือนประสิทธิ์เวช” ไปบริหารกองบรรณาธิการ นสพ.เดลินิวส์ เขียนคอลัมน์ “เตะผ่าหมาก”  นามปากกา “เปลว สีเงิน”                                         

-พ.ศ.2522 เป็นหัวหน้าข่าวหน้า 1 ไทยรัฐ เขียนคอลัมน์ “ตีแสกหน้า” นามปากกา “เปลว สีเงิน” และบริหารกองบรรณาธิการไทยรัฐ พ.ศ.2531

-พ.ศ.2535 รับจ้าง บริษัท บางกอกโพสต์ พับลิชชิ่ง ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ “สยามโพสต์” และบริหารกองบรรณาธิการ เขียนคอลัมน์ “ระหว่างบรรทัด” นามปากกา “เปลว สีเงิน”                     

-พ.ศ.2539 ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ “ไทยโพสต์” กระทั่งปัจจุบัน