พระเมตตาใน”สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” “วาติกัน – วัดโพธิ์” มิตรภาพระหว่างศาสนา

ในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกและพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ไม่เพียงแต่คริสต์ศาสนิกชนชาวไทยที่รอคอย คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวัมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ ท่าเตรียม กรุงเทพฯ ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านเช่นกัน
เพราะนับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน “วาติกัน – วัดโพธิ์” ได้สานมิตรภาพระหว่างสองศาสนามาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ครั้งที่ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ หรือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เดินทางไปเยือนสำนักวาติกัน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2515

นับเป็นปรากฎการณ์ครั้งสำคัญและเป็นครั้งแรกที่ พระภิกษุชาวไทย เดินทางเพื่อเข้าเฝ้าและปฏิสันถารร่วมกัน ระหว่างสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 พระประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกและพระเถรวาทจากประเทศไทยรูปแรก

ทั้งนี้ สำนักวาติกันเอง ได้บันทึกภาพการพบกันครั้งนั้น ด้วยภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ ติดตั้งไว้ ณ กระทรวงว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา นครรัฐวาติกัน จนถึงปัจจุบัน

จากวันนั้น มาจนถึงวันนี้ ที่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกและพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน จะเสด็จมาเยือนประเทศไทย พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.9, รศ.ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ได้เล่าเหตุการณ์ที่น่าจดจำในครั้งนี้ว่า

“เมื่อคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ทราบข่าวการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ต่างรู้สึกปิติยินดียิ่ง เพราะที่ผ่านมามิตรภาพระหว่างนครรัฐวาติกัน – วัดโพธิ์ ถือว่ามีมาอย่างยาวนาน นอกจากการเยือนของสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ แล้ว ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ได้รับพระเมตตาให้ปริวรรต(แปล)คัมภีร์พระมาลัย เพื่อจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ นครรัฐวาติกัน ให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกชม

โดยเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ได้ทูลถวายคัมภีร์พระมาลัยที่ปริวรรตแล้วเสร็จ แด่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ นครรัฐวาติกัน

ต่อมา เมื่อครั้งที่ วัดโพธิ์ จัดงาน สมโภชพระอาราม 230 ปี สำนักวาติกัน ก็ได้มอบผู้แทนและคณะ เดินทางเพื่อมาร่วมงานสมโภชวัด

หลังจากนั้น คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ก็ได้รับนิมนต์ ให้เข้าร่วมประชุม เรื่อง “ ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ที่นครรัฐวาติกัน ร่วมกับองค์การสหประชาชาติจัดขึ้น เมื่อวันที่ 7 – 9 มีนาคม พ.ศ.2562 และถัดมาวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ร่วมแสดงมุทิตา ในพิธีฉลองครบรอบปีที่ 6 แห่งสมณสมัย ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

ดังนั้น พระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เมื่อทราบข่าวการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ในฐานะพระราชอาคันตุกะ ท่านได้มีความเมตตามอบหมายให้ พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ) และคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ จัดทำหนังสือที่ระลึก “วาติกัน – วัดโพธิ์ มิตรภาพระหว่างศาสนา” เพื่อถวายแด่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส และมอบให้แก่คณะผู้ติดตาม รวมถึงสื่อมวลชน

“หนังสือเล่มนี้ เราได้พยายามรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวาติกัน – วัดโพธิ์ เริ่มตั้งแต่ ที่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เยือนสำนักวาติกัน เมื่อปี พ.ศ.2515 ในขณะที่ท่านเดินทาง ท่านได้บันทึกรายละเอียดไว้ ชื่อ “สู่สำนักวาติกัน
บันทึกการเดินทางครั้งนั้น ถือว่าเป็นข้อมูลอันสำคัญที่ทำให้เราทราบเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น ณ สำนักวาติกัน ย้อนหลังไปเมื่อ 47 ปีที่แล้ว นับว่าเป็นบันทึกที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะมีเรื่องราวที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ในหนังสือ “วาติกัน-วัดโพธิ์ มิตรภาพระหว่างศาสนา” เล่มนี้ ได้ลำดับเหตุการณ์ไว้อย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดพิมพ์เป็น 3 ภาษา คือ ไทย-อังกฤษ-อิตาลี รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ศูนย์การแปลและการล่าม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเรียบเรียงข้อมูล เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอิตาลี การพิมพ์หนังสือเล่มนี้ นับเป็นครั้งพิเศษ ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนประเทศไทย” พระราชปริยัติมุนี กล่าว

Written By
More from pp
“วราวุธ” ขานรับนโยบายเปิดประเทศ กำชับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต้องพร้อม ควบคู่ความสมบูรณ์ต้องคงอยู่ เพื่อช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทย
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ภายหลังที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการประกาศเปิดประเทศ...
Read More
0 replies on “พระเมตตาใน”สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” “วาติกัน – วัดโพธิ์” มิตรภาพระหว่างศาสนา”