“ค้นหาโอกาสทางธุรกิจ ในอวกาศ” ไปกับเรา เพียงแสกน QR Code เพื่อเป็นหนึ่งในการเข้าชมงาน ฟรี ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆ