วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนจัดงานบุญปลอดเหล้าหลังออกพรรษา “วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า”

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนจัดงานบุญกฐินปลอดเหล้า สร้างกระแสสังคมในวงกว้าง ให้พุทธศาสนิกชน จัดงานบุญกฐิน งานประเพณี งานรื่นเริงต่างๆ ปลอดเหล้าในช่วงหลังวันออกพรรษา “วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า”

วันนี้ (7 ตุลาคม 2562)  บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการ “วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า” ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนจัดงานบุญกฐินปลอดเหล้า สร้างกระแสสังคมในวงกว้าง ให้พุทธศาสนิกชน จัดงานบุญกฐิน งานประเพณี งานรื่นเริงต่างๆ ปลอดเหล้าในช่วงหลังวันออกพรรษา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากออกพรรษา จะมีการจัดงานบุญกฐิน งานบุญประเพณีต่างๆ ซึ่งอาจมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์ให้งานประเพณีที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากออกพรรษาเป็นงานประเพณีปลอดเหล้า เริ่มจากการสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าการดื่มสุราไม่ควรแฝงอยู่ในงานบุญที่เป็นประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เพราะเป็นภัยต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน

“ขอเชิญชวนประชาชนและชุมชนต่างๆ ให้จัดงานประเพณี เช่น งานกฐิน ลอยกระทง ปีใหม่ เป็นงานที่ “ปลอดเหล้า” ซึ่งนอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ของแต่ละครอบครัว และอยากให้ผู้ที่สามารถ “งดเหล้า ครบพรรษา” ไปสู่การ “งดเหล้า ตลอดชีวิต” ให้ได้อีกด้วย” นายอนุทินกล่าว

ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ เรื่อง “วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า” เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาการดื่มให้กับประชาชน รวมถึงเผยแพร่ความรู้ สร้างกระแส รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในงานบุญประเพณีให้เป็นงานปลอดเหล้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3342 หรือที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ทั้งนี้ ข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พบการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 43.66 (ข้อมูลจากการดื่มแล้วขับปี 2562 อุบัติเหตุ 3,791 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 463 คน) และพบว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษามีจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลง

Written By
More from pp
คลังยัน! ไม่ได้กู้เงินเพื่อซื้อทองคำ
ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐบาลว่า “ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำไมรัฐบาลต้องกู้เงินไปซื้อทองคำจำนวน 43.5 ตัน เพื่อใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ” ผ่าน Facebook page “Open Up” นั้น
Read More
0 replies on “วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า”