กรมการแพทย์ แนะตรวจคัดกรอง และรักษาไวรัสตับอักเสบบีและซี รับมือมะเร็งตับ

กรมการแพทย์ แนะนำประชาชนตรวจคัดกรองและเข้ารับบริการรักษาไวรัสตับอักเสบบีและซีรับมือโรคมะเร็งตับตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้านมะเร็งครบวงจร

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์ให้ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับตรวจเจอเพียงสองเดือนแล้วเสียชีวิตนั้น จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่าปัจจุบันประเทศไทยพบจำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งตับสูงประมาณ 16,000 รายต่อปี

โดยสาเหตุหลักของการเสียชีวิตเนื่องมาจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในระยะแสดงอาการแล้วซึ่งมักจะเป็นระยะท้ายของโรค มะเร็งตับจะเริ่มแสดงอาการเมื่อมีภาวะตับวายเกิดขึ้น โดยเมื่อถึงภาวะดังกล่าวถือเป็นระยะที่ยากต่อการรักษาให้หายขาดได้มีโอกาสเสียชีวิตสูง

โดยความเสี่ยงสำคัญของมะเร็งตับได้แก่ภาวะไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังและภาวะตับแข็งจากทุกสาเหตุ อย่างไรก็ตามหากตรวจพบไวรัสตับอักเสบบีและซีได้เร็วก็จะสามารถได้รับการรักษาและตรวจคัดกรองหามะเร็งตับได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกซึ่งเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้

ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิง นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังและตับอักเสบซีเรื้อรังเป็นภาวะที่ไม่ค่อยแสดงอาการ บางรายอาจพบค่าการอักเสบของตับสูงเกินเกณฑ์จากผลตรวจสุขภาพนำไปสู่การสืบค้นหาไวรัสตับอักเสบบีตามมา

ซึ่งหากมีภาวะตับอักเสบต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับตามมาได้ ในปัจจุบันผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังและไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังเมื่อเข้ารับการตรวจรักษาจะได้รับการประเมินโดยแพทย์ 2 ประการ ประการแรกคือประเมินข้อบ่งชี้การรับประทานยาต้านไวรัส

โดยประโยชน์ของการรับประทานยาต้านไวรัสในผู้ที่มีข้อบ่งชี้ จะช่วยลดอัตราการเกิดตับแข็งและมะเร็งตับตามมาในอนาคตได้ ประการที่สองแพทย์จะทำการตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ตับและเจาะเลือดดูสารบ่งชี้มะเร็ง(Tumor marker) ที่ชื่อ Alpha fetoprotein

โดยประโยชน์ที่สำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งตับช่วยทำให้เพิ่มโอกาสการตรวจพบมะเร็งตับในระยะเริ่มแรกในขณะที่ยังไม่แสดงอาการ

ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการรักษาตามแต่ละระยะของโรค อาทิ การผ่าตัดรักษา การจี้ด้วยไฟฟ้า และอื่นๆให้มะเร็งตับระยะเริ่มแรกหาดขาดได้ กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ จึงกำหนดนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้านมะเร็งครบวงจรในการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรัง

สำหรับประชาชนที่เกิดก่อนปี 2535 ในสถานพยาบาลใกล้บ้านทั่วประเทศโดยตั้งเป้าหมายคัดกรอง 1 ล้านรายภายในปีงบประมาณ 2567 โดยมีทีม Cancer Warriors ผลักดันให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรังรายใหม่ให้ได้เข้ารับการรักษาและตรวจคัดกรองมะเร็งตับตามมาตรฐานอีกด้วย

Written By
More from pp
ดีต่อเนื่อง ติดเชื้อใหม่วันนี้ 14,653 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 รวม 14,653 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 14,397 ราย
Read More
0 replies on “กรมการแพทย์ แนะตรวจคัดกรอง และรักษาไวรัสตับอักเสบบีและซี รับมือมะเร็งตับ”