กรมพัฒน์ ดันเมนู “ต้มข่าไก่” ซุปไก่อร่อยสุดในโลก 2023 ให้แรงงานไทยได้ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับนโยบายรัฐบาลเร่งพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อยอดสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จาก “ต้มข่าไก่” Soft Power ของไทยคว้าอันดับ 1 ซุปไก่อร่อยที่สุดในโลก ปี 2023 จากนักรีวิวอาหารทั่วโลก

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า TasteAtlas เว็บไซต์ด้านอาหารระดับโลกประกาศ เมนู “ต้มข่าไก่” ของไทยเป็น “ซุปไก่อร่อยที่สุดในโลก 2023” โดยตัดสินจากคะแนนรีวิวจากนักรีวิวอาหารทั่วโลก

เมนู “ต้มข่าไก่” จึงเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็น Soft Power ของไทย และเป็นอาหารประจำชาติไทย เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีสรรพคุณทางยาที่ดี เช่น ช่วยบรรเทาระบบทางเดินอาหาร

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เมนูระดับโลกได้รับการถ่ายทอด นำไปประกอบเป็นอาชีพ และให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยได้ลิ้มลอง

จึงเน้นย้ำกับหน่วยฝึกของกรมที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดให้นำเมนู “ต้มข่าไก่” เป็น 1 ในเมนูที่จัดฝึกอบรมในหลักสูตรการประกอบอาหารไทยประยุกต์ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ต่อไป

ซึ่งสอดรับกับนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญแรงงานต้องมีทักษะดีและมีงานทำ

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า การจัดฝึกอบรมที่ผ่านมา เมนู ต้มข่าไก่ ถูกนำมาจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร และอยู่ใน 10 เมนูยอดนิยมที่กรมได้ดำเนินการ

อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกจังหวัดใช้โอกาสนี้นำมาต่อยอด และส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นที่นิยมอย่างยาวนาน โดยการนำเมนูยอดฮิตต่างๆ เช่น ผัดไทยกุ้งสด มัสมั่นไก่ ต้มยำกุ้ง และต้มข่าไก่

ซึ่งล้วนเป็นเมนูเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ เข้ามาเป็นเมนูในการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย

รวมไปถึงนำไปเป็นเมนูในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เพื่อให้เมนูยอดฮิตต่างๆ เป็นเมนูที่คนไทยต้องทำทำเป็นและได้มาตรฐานด้วย

“กระแสความนิยมของ “ต้มข่าไก่” และเมนูอื่นๆ ที่ต่างชาตินิยมหรือให้ความสนใจเป็นพิเศษ เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้แรงงานไทยคว้าโอกาสเหล่านี้มาต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี

ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การสนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหน่วยฝึกให้บริการอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือติดตามข่าวสารการจัดฝึกอบรมที่ www.dsd.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4″ นางสาวบุปผา กล่าวในท้ายสุด

Written By
More from pp
ผู้เลี้ยงไก่ไทย ท้อใจรัฐยกเลิกมาตรการข้าวโพด-ข้าวสาลี 3:1 กำหนดโควต้า จำกัดเวลา ไม่เกิดประโยชน์
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทั่วไทย พ้อแนวทางรัฐบาลยกเลิกมาตรการซื้อข้าวโพด 3 ส่วน ต่อการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ไม่เกิดประโยชน์กับเกษตรกร แต่ซ้ำเติมให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นเพราะเนื้อสัตว์ยังถูกควบคุม ควรพิจารณากลไกตลาดมาเป็นตัวกำหนดราคา ก่อนเกษตรกรถอดใจเลิกเลี้ยง
Read More
0 replies on “กรมพัฒน์ ดันเมนู “ต้มข่าไก่” ซุปไก่อร่อยสุดในโลก 2023 ให้แรงงานไทยได้ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน”