“ไทยสร้างไทย” ปักธงภาคใต้ ชู เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 กลุ่มจังหวัด กลุ่มอันดามัน อ่าวไทย สามจังหวัด วางเป้าสร้างรายได้เพิ่ม 2 เท่าให้คนใต้

พรรคไทยสร้างไทย จัดสัมมนาผู้สมัคร ส.ส. ภาคใต้ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ที่ โรงแรมเวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต ในหัวข้อ “คนใต้ต้องกินดีอยู่ดี สร้างรายได้ ปลดหนี้ มีบำนาญ”
โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค, ดร.โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ, นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ, นายจิระเดช วรเพียรกุล รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ประธานบริหารพื้นที่ภาคใต้, และกรรมการบริหารพรรค

อาทิ นายวิจักร อากัปกิริยา เป็นต้น เพื่ออบรมผู้สมัครจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ถึงอุดมการณ์พรรค นโยบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในพรรค

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทย จะเดินหน้าสร้างนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่ได้ประกาศไว้ดังนี้

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษอันดามัน 5 จังหวัด จะเป็นกลุ่มจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งกระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง ตรัง

2. เขตเศรษฐกิจพิเศษ สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อยกระดับจังหวัดเหล่านี้ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาล ส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ทั้งยังเป็นการยกระดับราคาสินค้าเกษตร เพิ่มราคาและสามารถแปรรูปได้

3. เขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวไทย ซึ่งจะสามารถยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารารวมทั้งสินค้าเกษตรอื่นๆ

นอกจากนี้ หัวหน้าพรรค ยังกำชับให้ผู้สมัครลงพื้นที่อย่างหนัก และขออาสายกทัพไทยสร้างไทยลุยภาคใต้ จึงขอให้ผู้สมัครทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ ทำให้ภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งมีความพร้อม มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคนเก่ง มีทรัพยากร มากมาย แต่ยังขาดโอกาสที่ยังมาไม่ถึงคนภาคใต้จริงๆ ทั้งที่ภาคใต้สามารถสร้างโอกาสให้ประชาชน และสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมากมาย

“พรรคไทยสร้างไทย” จึงอาสาเป็นทางออกของประเทศ โดยพรรคเรา ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่สนับสนุนเผด็จการ มุ่งหาทางออกให้กับประเทศ จะเป็นพรรคที่มุ่งยุติความขัดแย้ง ร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้

Written By
More from pp
เปิดศักราชใหม่ความสัมพันธ์ 2 ชาติผู้นำเกษตรอาเซียน “ไทย-เวียดนาม”
เปิดศักราชใหม่ความสัมพันธ์ 2 ชาติผู้นำเกษตรอาเซียน “ไทย-เวียดนาม” ยกระดับความร่วมมือด้านเกษตรสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มรายได้เกษตรกรตอบโจทย์ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร
Read More
0 replies on ““ไทยสร้างไทย” ปักธงภาคใต้ ชู เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 กลุ่มจังหวัด กลุ่มอันดามัน อ่าวไทย สามจังหวัด วางเป้าสร้างรายได้เพิ่ม 2 เท่าให้คนใต้”