“ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร” อดีต กปปส. ร่วมทีม “ประชาธิปัตย์” ศรัทธาอุดมการณ์พรรคและหัวหน้าพรรค

21 ธันวาคม 2565 ที่พรรคประชาธิปัตย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อดีตแกนนำ กปปส. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า ตนตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ โดยได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้ว ทั้งยังได้มีโอกาสเข้าพบและถ่ายรูปคู่กับหัวหน้าพรรค ซึ่งตนสนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขตในนามพรรคประชาธิปัตย์และพร้อมที่จะเดินหน้างานการเมืองไปกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยความศรัทธาในอุดมการณ์ของพรรคและหัวหน้าพรรค ส่วนพรรคจะพิจารณาอย่างไรก็ขอให้เป็นดุลพินิจของพรรคต่อไป

ทั้งนี้ ดร.จักษ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มีตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.นเรศวร

จบการศึกษา
– นิติศาสตร์ จาก มสธ.
– เทคนิคการแพทย์จาก ม.ขอนแก่น
– ปริญญาโท รัฐศาสตร์การปกครอง จาก ม.ธรรมศาสตร์
– ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จากนิด้า
– ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จาก ม.ธรรมศาสตร์
– ปริญญาเอก จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Written By
More from pp
โครงการ “ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ” ปล่อยคลิปเรื่องราวความดี อดีตสามเณรน้อย ปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์
โครงการ “ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ” โครงการที่มุ่งปลูกฝังและสร้างค่านิยมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต จัดทำคลิปวิดีโอชุดใหม่ “สามเณรกร” และ “เณรน้อย” เป็นการตีแผ่เรื่องราวการทำความดีของ “น้องกร-ด.ช.จิรากรณ์ ศรสงคราม” แห่งวัดป่ามณีกาญจน์ จ.นนทบุรี
Read More
0 replies on ““ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร” อดีต กปปส. ร่วมทีม “ประชาธิปัตย์” ศรัทธาอุดมการณ์พรรคและหัวหน้าพรรค”