สุดยื้อ “ธันวา” ลูกช้างป่าพลัดหลง จากไปแล้ว

21 ธันวาคม 2565 นายอนันต์ ศรีผุดผ่อง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และศูนย์พัฒนาจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เปิดเผยว่า ตามที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และ กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ขอรายงานการดูแลรักษาช่วยเหลือลูกช้างป่าพลัดหลง เพศเมีย มีอาการป่วยและบาดเจ็บ “ธันวา”

โดยมี ทีมสัตวแพทย์ ประกอบด้วย สพ.ญ.ลักษณา ประสิทธิชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสอป.สบอ.3 (บ้านโป่ง) สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก สพ.ญ.ธชพรรณ ลีลาพตะ นายสัตวแพทย์กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า และเจ้าหน้าทีอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ นั้น

ล่าสุด (วันนี้) เมื่อเวลา 08.00 น. ช้างป่า “ธันวา” ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ทีมสัตวแพทย์ทำการกู้ชีพแต่ไม่มีการตอบสนองของสัญญาชีพ และได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 08.24 น.

ด้าน สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก รายงานอาการของธันวา ว่า ตั่งแต่ช่วงเวลา 00.00 น. ลูกช้างป่าธันวามีภาวะท้องเสีย มีอาการอ่อนแรงมาก ไม่ยอมใช้ขายันพื้นเพื่อยืน แต่ยังคงกินอาหารได้

เวลา 03.00 น. มีอาการอ่อนแรงต่อเนื่อง ทีมสัตวแพทย์ได้ทำการรักษา ประคับประคองอาการ โดยการให้สารน้ำ เสริมเกลือแร่เพื่อชดเชยการสูญเสียแร่ธาตุ ให้ออกซิเจน และพยายามควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้เกิดความอบอุ่นเนื่องจากอากาศค่อนข้างเย็น (17-18 องศาเซลเซียส)

เวลา 04.00 น. เริ่มอ่อนแรงมากขึ้น ไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นและหายใจลำบาก ทีมสัตวแพทย์ทำการรักษาต่อเนื่อง กระทั่งเวลา 08.00 น. ช้างป่าธันวาไม่ตอบสนองต่อการรักษา ทีมสัตวแพทย์ทำการกู้ชีพแต่ไม่มีการตอบสนองของสัญญาณชีพ และได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 08.24 น. ดังกล่าว

โดยสัตวแพทย์ สอป.สบอ.3 (บ้านโป่ง) และกลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า จะทำการชันสูตรเและเก็บตัวอย่างอวัยวะภายใน ส่งตรวจเพื่อชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ เพื่อรายงานผลต่อไป

ที่มา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Written By
More from pp
“คนละครึ่ง” ปิดโครงการ ลงทะเบียนครบ 10 ล้านคนแล้ว
โครงการคนละครึ่งที่ได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเต็มจำนวน 10 ล้านคนแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบและส่ง...
Read More
0 replies on “สุดยื้อ “ธันวา” ลูกช้างป่าพลัดหลง จากไปแล้ว”