ทบ.ออกประกาศชมเชย “น้องบอส” จิตอาสาผู้กล้าหาญ ทำความดีช่วยผู้อื่น พร้อมเตรียมเปิดอบรมทักษะช่วยชีวิตฉุกเฉินให้กำลังพล

www.plewseengern.com

21 กันยายน 2565-กองทัพบกได้เรียนเชิญ นาย ปรัชญา ใจบุญ (น้องบอส) นักเรียนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ที่ได้ช่วยชีวิตผู้หมดสติจากเหตุไฟฟ้ารั่วที่ จ.อุดรธานี พร้อมด้วยนาย เฉลิมชัย และ นางกัลยา ใจบุญ (บิดา-มารดา) เข้ารับมอบประกาศชมเชยจาก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก

ซึ่งได้แสดงความชื่นชมในความกล้าหาญ ยกย่องให้เป็นตัวอย่างของเยาวชนและยังเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาวิชาทหารในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น

โดยได้กล่าวว่า การมอบประกาศชมเชยเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกลาโหมกองทัพเชิดชูคนดีส่งเสริมคนดีให้ทำความดีให้กับสังคมโดยเฉพาะน้องบอสเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกเพราะเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเยาวชนที่เข้ามาศึกษาก็จะได้รับความรู้วิชาช่วยชีวิต

ซึ่งการช่วยชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายให้หน่วยทหาร และส่วนราชการอบรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนและหน่วยทหารก็นำมาขยายผล ให้ทุกหน่วยทหารสอนวิชานี้ให้กับกำลังพล เมื่อไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถเอาไปช่วยเหลือได้ ณ จุดเกิดเหตุ เพราะชีวิตคนเป็นสิ่งสำคัญ

ที่ผ่านมาทหารก็ได้ไปช่วยเหลือในลักษณะนี้ เช่น พลทหารช่วยชีวิตคนจากอุบัติเหตุที่ตกน้ำ และนายสิบที่ขอนแก่นได้ช่วยชีวิตคนกำลังจะจมน้ำ กองทัพบกพยายามปลูกฝังกำลังพลในเรื่องเหล่านี้ให้รู้วิชาที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชน

สำหรับน้องบอสเองคงมีแรงบันดาลใจที่พร้อมจะช่วยชีวิตคนเพื่อสร้างบุญกุศลอยู่แล้ว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฝากความชื่นชมมายังน้องบอสด้วย ผู้บัญชาการทหารบกยังได้กล่าวถึง นายอรรถชัย อาจอุดม (น้องบาส) ซึ่งทราบว่าขณะนี้มีเรื่องที่ทำให้ลำบากใจ อยากให้ช่วยกันปกป้องคนดีจากผู้ที่จะมาหวังประโยชน์จากเด็ก อย่าทำให้เขาสะเทือนใจ ขอให้สื่อช่วยดูแลด้วย

การมอบประกาศชมเชยเพื่อเป็นเกียรติแก่น้องบอสและครอบครัว ที่ได้อบรมเลี้ยงดูปลูกฝังให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกในเรื่องของการส่งเสริมคนดี อีกทั้งน้องบอสเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนมาจากหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมได้อย่างน่ายกย่อง

โดยในวันนี้กองทัพบกยังได้เชิญน้องบอสและครอบครัวไปเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากน้องบอสมีความตั้งใจและมีใจรักในอาชีพทหาร กองทัพบกจึงเติมเต็มประสบการณ์และข้อมูลทางทหารให้ในโอกาสนี้ด้วย

และจากนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการช่วยชีวิตในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ได้ให้หน่วยงานด้านการศึกษาบรรจุความรู้ในเรื่องการช่วยชีวิตไว้ในหลักสูตรทางทหาร ล่าสุดได้มอบให้กรมแพทย์ทหารบกจัดโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้กับกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบก ระหว่าง ๒๖ – ๒๗ ก.ย. ๖๕ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้อื่นในยามฉุกเฉิน

โดยในวันนี้ ชุดสาธิตและชุดครูผู้สอนการช่วยเหลือชีวิตจากศูนย์ โรคหัวใจ สิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก ได้มาจัดกิจกรรมสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ให้คณะผู้บังคับบัญชาได้รับชมหลังพิธีมอบประกาศชมเชยด้วย โดยชุดสาธิตดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการของกรมแพทย์ทหารบก ที่จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน โดยมอบความรับผิดชอบให้โรงพยาบาลค่าย ขยายสู่มณฑลทหารบกและศูนย์ฝึกหน่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ

กิจกรรมในวันนี้นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ทำความดีแล้วยังเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลกองทัพบกทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและนำความรู้ที่ได้รับทั้งทักษะทางทหาร และความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นในยามฉุกเฉินได้ต่อไป

ที่มา Army Spoke Team


Written By
More from pp
“หมอวรงค์-ถาวร” เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ไทยภักดี ทัพใหญ่ เปรียบเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ ชู นโยบาย 5 หลัก พร้อมพาทักษิณ-ยิ่งลักษณ์กลับมาติดคุก
"หมอวรงค์-ถาวร" เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ไทยภักดี ทัพใหญ่ เปรียบเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ ชู นโยบาย 5 หลัก พร้อมพาทักษิณ-ยิ่งลักษณ์กลับมาติดคุก ลั่น ขจัดทุนสามานย์...
Read More
0 replies on “ทบ.ออกประกาศชมเชย “น้องบอส” จิตอาสาผู้กล้าหาญ ทำความดีช่วยผู้อื่น พร้อมเตรียมเปิดอบรมทักษะช่วยชีวิตฉุกเฉินให้กำลังพล”