เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.) ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรม นำคณะคู่สมรสคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศ โดยมี ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา นางประจิตรา เธียร์ประสิทธิ์ นางชวาลี โอสถานุเคราะห์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Written By
More from pp
เร่งเตรียมพร้อมนำคนไทยจากต่างประเทศกลับบ้านเร็วขึ้น ตามนโยบายของ นรม.และรมว.กห.
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยภาพรวม การติดตามการบริหารจัดการมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ( State Quarantine )
Read More
0 replies on “เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”