เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.) ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรม นำคณะคู่สมรสคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศ โดยมี ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา นางประจิตรา เธียร์ประสิทธิ์ นางชวาลี โอสถานุเคราะห์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Written By
More from pp
ต้องการมากกว่าเลิก ม.๑๑๒-ผักกาดหอม
ผักกาดหอม ถือว่าชัดเจนแล้ว ก็เป็นอันว่าในรัฐบาลชุดนี้ รัฐสภาชุดนี้ จะยังไม่มีการแก้ไข ม.๑๑๒ ส่วนรัฐบาลหน้า รัฐสภาชุดถัดไป ไม่ทราบได้ อยู่ที่ผลการเลือกตั้ง หากพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งแลนด์สไลด์ ถล่มทลาย...
Read More
0 replies on “เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”