เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า  ทศมินทรมหาราชา

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้  ผสานงานใบตอง และดอกไม้สดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่ 21ในหัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา”  ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  จัดโดยโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ซึ่งในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันต์จาก สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานถ้วยรางวัลเป็นปีแรก พร้อมอัญเชิญอักษรย่อพระนามาภิไธยประดับบนถ้วยรางวัล

 

โดยมีอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการโรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เป็นประธานจัดงาน  และศาสตราจารย์ดร.มณีรัตน์  สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา เป็นประธานการตัดสินการประกวด  มีผู้เข้าร่วมประกวดจากโรงแรมชั้นนำ-บุคคลทั่วไป และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ   ตลอดจนคณะทูต ผู้มีชื่อเสียง เข้าร่วมงานอาทิ ดร.เอวา แฮเกอร์ เอกอัครราชทูตประเทศออสเตรีย, ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ, สุนทร อรุณานนท์ชัย, ดร.คฑา ชินบัญชร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นาขวัญ รายนานนท์ และบุญญาดา กฤติยะโชติกุล

การประกวดเป็นการแกะสลักผักผลไม้ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด จำลองแนวความคิดบรมราชาภิเษก และพระบารมีแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว ฯ  โดยส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้หารายได้    และจรรโลงจิตใจให้สุขสงบ มีส่วนร่วมสืบสานศิลปะที่งดงามนี้ พร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปะงานแกะสลักผัก – ผลไม้    งานใบตอง ดอกไม้สด อันเป็นมรดกเอกลักษณ์ของไทย        

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทโรงแรม – บุคคลทั่วไป และประเภทสถาบันการศึกษา  ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเงินสด พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม    สรุปผลรางวัลดังนี้

รางวัลถ้วยพระราชทานฯ  The Winner of the Royal Trophy of Her Majesty the Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลชนะประเภทสถาบันการศึกษา (Student Category) 

– ชนะเลิศ – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

– รองอันดับ 1 – โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

– รองอันดับ 2 – โรงเรียนศรีสังวาลย์

– ชมเชย – เทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

– ชมเชย – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-รางวัลพิเศษเสริมกำลังใจ -อาจารย์ธิติพร เอื้ออารี

รางวัลชนะประเภทโรงแรมและบุคคลทั่วไป (Hoteliers and other Category)

– ชนะเลิศ – Swissotel Bangkok Ratchada

– รองอันดับ 1  – Hua Hin My Heart

– รองอันดับ 2 – นาฏยลักษณ์สลักไทย

– ชมเชย – Ibis Style Bangkok Sukhumvit 50  

– ชมเชย – สมาคมเยาวชนจิตอาสา

– รางวัลพิเศษเสริมกำลังใจ – World Peace Association

 

Written By
More from pp
กองกำลังสุรสีห์ จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมือง 9 คน พร้อมผู้นำพา 4 คน เเละรถยนต์ 1 ชายเเดนประจวบคีรีขันธ์
กกล.สุรสีห์ โดย ฉก.จงอางศึก ร่วมกับ ร้อย.ตชด.146, สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์, สาธารณสุข เเละฝ่ายปกครอง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 20 ส.ค.64...
Read More
0 replies on “เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า  ทศมินทรมหาราชา”