ทีวีสีขาว..รางวัลสัญลักษณ์

ผสมโรง

สันต์ สะตอแมน

งานแถลงข่าว “รางวัลทีวีสีขาว”..

ทั้งๆ ที่ได้รับเกียรติจาก คุณนคร วีระประวัติ พี่เอื้อยวงการข่าวบันเทิงที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานเชื้อเชิญ แต่ผมก็พลาดจนได้

และเพราะไม่ได้ร่วมฟัง ร่วมซักถาม พอได้อ่านเอาจากสื่อก็ทำให้เกิดความสงสัย ว่า “รางวัลทีวีสีขาว” ตกลงเขาจัด-มอบกันแบบไหน-อย่างไร แล้วทำไมแถลงข่าวเดือนนี้ แต่ไปจัดงานกันเอานู่น..

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 !

ปกติการแจกรางวัลในแวดวงบันเทิงเท่าที่เห็นเป็นมา ส่วนใหญ่ก็จัด-มอบกันต้นปี หรือไม่ก็ไม่เกินเดือนพฤษภาคม และ “ผลงาน” ที่เข้าร่วมประกวด ก็จะเป็นผลงานที่สร้าง-ผลิตในปีก่อนหน้า

หมายถึง..ถ้าเป็นผลงานในปีนี้-2562 ก็จะไปประกาศผลกันในต้นปี 2563 และจะเป็นผลงานปีต่อปี คือก่อนมกรา 62 ไม่ได้ และเกินธันวา 2562 ก็ไม่ได้!

แต่รางวัลทีวีสีขาว ที่แถลงข่าวกันไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา จับประเด็นเอาจากข่าวประมาณว่า..

มูลนิธิจำนง รังสิกุล” ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ “กองทุน กทปส.”

ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เป็นผู้ดำเนินการ “รางวัลทีวีสีขาว”ครั้งที่ 1

ซึ่งจากความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดงานประกาศผลที่ผ่านมา ครั้งนี้กองทุนกทปส. จึงได้มอบหมายให้มูลนิธิจำนง รังสิกุล ได้ดำเนินการจัดงานต่อเป็นครั้งที่ 2

คุณนครในฐานะหัวหน้าโครงการฯบอกว่า..นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของมูลนิธิฯที่ได้รับความไว้วางใจ..เชื่อมั่นว่าจะเป็นรางวัลสัญลักษณ์ที่มีคุณค่า ได้รับการยอมรับ

ตลอดจนเป็นกำลังใจที่ดียิ่งแก่ผู้ผลิตรายการ และบุคลากรในวงการโทรทัศน์ดิจิทัล รวมทั้งเปิดมิติใหม่ของการสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพทั้งรูปแบบและเนื้อหาโทรทัศน์ให้ก้าวหน้ามากขึ้น..

สำหรับรายการที่เข้าร่วมโครงการได้นั้น ต้องเป็นรายการที่เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจากกสทช. และต้องออกอากาศระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 2561 ไปจนถึงวันที่ 15 ส.ค.2563 เท่านั้น

และรางวัลละครจะต้องออกอากาศให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด

ครับ..ตรงนี้แหละที่ทำให้ผมต้องโทรถามคุณนคร.. “ตกลงรางวัลนี้ไม่ได้แจกกันปีต่อปีใช่มั้ย”?

“ใช่” เสียงทางโน้นตอบ.. “เราจึงใช้เป็นครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2..ไม่ได้เรียกเป็นปีที่ 1 ปีที่ 2 และครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา เราได้กำหนดให้สิ้นสุดการส่งผลงานในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งก็มีละครอยู่หลายเรื่องที่แพร่ภาพยังไม่จบ..

ครั้งนี้ เลยเปิดโอกาสให้เขาได้มีสิทธิ์ร่วมเข้าประกวด โดยกำหนดว่าต้องเป็นรายการที่ออกอากาศระหว่าง 15 ต.ค.61 ถึง 15 ส.ค.63 แต่จะได้-ไม่ได้รางวัลก็ขึ้นอยู่ที่คณะกรรมการตัดสิน”

ก็..เข้าใจตรงกันนะ และต้องเข้าใจด้วยว่ามูลนิธิจำนง รังสิกุล ไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการนี้ แต่ “กองทุน กทปส.” เป็น “เจ้ามือ” ออกทุนให้เป็นผู้ดำเนินการ..

มูลนิธิฯ แค่เลือกสรรผลงานให้โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อให้เป็น “รางวัลสัญลักษณ์” ที่มีคุณค่า –บริสุทธิ์ สมกับที่ได้ชื่อ..

“ทีวีสีขาว”

Written By
More from pp
ทส. เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์กล้าไม้เพื่อเป็นสิริมงคล มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษามหามงคล เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ นำพันธุ์ไม้มงคลที่ผ่านพิธีไปปลูกตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่บ้านเรือนของตนเอง ที่ทำงานหรือในชุมชน เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย
Read More
0 replies on “ทีวีสีขาว..รางวัลสัญลักษณ์”