58 ปี สวนสามพราน ก้าวใหม่สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

58 ปี สวนสามพราน ก้าวใหม่สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเปิดกิจกรรม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และเทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โอกาสก้าวสู่ปีที่ 58  สวนสามพราน เปิดคอนเซ็ปต์ใหม่ สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  พร้อมสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ใหม่ให้โดนใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และตอบโจทย์ เทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  


นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน  กล่าว ในโอกาสจัดกิจกรรม  Open House  “58ปีก้าวใหม่สวนสามพราน สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง”   ว่าได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่และสร้าสรรค์กิจกรรมในสวนสามพรานใหม่  ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่  และเทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  การท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก และเกื้อหนุนชุมชน โดยในส่วนพื้นที่ของสวนสามพรานยังคงจุดเด่นความเป็นธรรมชาติริมแม่น้ำท่าจีน แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ พันธุ์ไม้หายาก  มีความครบวงจร  ทั้งที่พัก ห้องประชุม ห้องอาหาร ลานกิจกรรมและมุมสวนธรรมชาติ   ที่สามารถปรับ จัด ได้ตามโจทย์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวและองค์กร เช่น การจัด GreenMeeting Organic Catering  Organic Wedding  รวมถึงกิจกรรม TeamBuilding  การประชุมสัมมนาที่ต้องการบรรยากาศที่ผ่อนคลายเอื้อต่อการคิดนอกกรอบ  ให้ทุกจุดสามารถจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ใหม่ๆ พื่อการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างหลากหลาย

ขณะที่ในส่วนกิจกรรมมีการออกแบบฟาร์ม WorkShop  ฐานสาธิต  ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเรียนรู้อาหารอินทรีย์ ครบวงจรให้เรียนรู้ วิถีการกินอยู่แบบไทยๆ อย่างสร้างสรรค์ ที่ทำปัจจัยการผลิตเองมีการผลิตอาหาร และขนมไทยที่เน้นใช้วัตถุดิบอินทรีย์ในการปรุงเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและมีความพอเพียง พร้อมมีการจัดการขยะ หมุนเวียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“เราอยากให้ทุกคนที่เข้ามาสวนสามพรานได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากการสัมผัสเรื่องราวของสวนสามพราน ซึ่งมีการขับเคลื่อนสามพรานโมเดลเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารทั้งเกษตรกรอินทรีย์ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค  โดยเรายังมี มูลนิธิสังคมสุขใจและสามพรานโมเดล อะคาเดมี่   ที่ยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ และเชื่อมโยงให้แต่ละภาคส่วนได้มาเจอกันรวมถึงเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน”

สวนสามพรานก่อตั้งในปีพ.ศ. 2505  โดยเป็นแหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ใกล้กรุงเทพฯ ที่ถ่ายทอดวิถีความเป็นไทยผ่านกิจกรรมในหมู่บ้านไทย และโรงละคร โดยหลังจากสวนสามพราน ได้เป็นผู้นำร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืนภายใต้สามพรานโมเดล (โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม)  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554   ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ  คือ มีการปิดหมู่บ้านไทย  พร้อมปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในใหม่  มาเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคน ภายใต้วิสัยทัศน์สร้างระบบอาหารยั่งยืนสู่เป้าหมายการมีชีวิตที่สมดุล  สิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองในสวนสามพรานนั่นคือเมนูอาหารอินทรีย์ ซึ่งห้องอาหารทั้ง 3 แห่งของสวนสามพราน คือ อินจัน แวนด้า และห้องอาหารริมน้ำ  รวมถึงในส่วนการจัดเลี้ยง  จะมีการใช้วัตถุดิบอินทรีย์ มากกว่า 70%   คือประมาณ 15 ตันต่อเดือนหรือ 700,000 บาท ต่อเดือน   โดยวัตถุดิบอินทรีย์จะถูกส่งตรงจากเกษตรกรอินทรีย์ ในเครือข่ายสามพรานโมเดล มายังสวนสามพราน  นอกจากดีต่อสุขภาพลูกค้า และพนักงานทุกคนแล้ว  ยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ โซนกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในสวนสามพรานคือ  “ปฐม ออร์แกนิก วิลเลจ”  ที่ปรับเปลี่ยนศูนย์แสดงวัฒนธรรมไทย (หมู่บ้านไทย) มาเป็นหมู่บ้านแปรรูปสินค้าอินทรีย์ ตามวิถีชีวิตแบบไทยที่ยึดหลักปัจจัย 4 ผ่านการทำกิจกรรมตามเส้นทางวัตถุดิบสร้างประสบการณ์ โดยมีกิจกรรมให้เลือกทำ มากกว่า 12 ฐาน  เพื่อเรียนรู้ระบบอาหาร ศิลปะหัตกรรมไทยตั้งแต่การทำปัจจัยการผลิต การผลิต  การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย

ขณะที่ ปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม เป็นอีกโซนกิจกรรมที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่อยากใกล้ชิดธรรมชาติและอยู่ในบรรยากาศฟาร์มอินทรีย์ ซึ่งได้มีพัฒนาสวนผลไม้เก่า 30 ไร่ริมแม่น้ำท่าจีน เป็นออร์แกนิกฟาร์ม  โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวฟาร์มที่อิงกับวัตถุดิบตามฤดูกาลเช่น ชิมชาสมุนไพร  Workshop การทำเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น รวมถึงมีการเปิดครัวไทยให้ทำอาหาร โดยมีการเก็บพืชผักสดอินทรีย์ สะอาดปลอดภัย มาทำอาหารทันที และสำหรับเด็กๆ ที่กล้าเลอะ  กล้าลุย และผู้ใหญ่ที่อยากย้อนวัย  ยังมีกิจกรรมสไลเดอร์โคลนให้สนุกสนานสุดๆ ไปเลย

อีกจุดห้ามพลาด คือ ตลาดสุขใจ   ตลาดอินทรีย์ในสวนสามพรานที่สวนสามพรานได้เปิดมา 9 ปี แล้ว ให้เป็นช่องทางการตลาดของเกษตรกรอินทรีย์  โดยทุกคนจะได้เจอเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริงเสียงจริง ถือเป็นรูปธรรมสำคัญที่สะท้อน โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมหรือสามพรานโมเดลที่สวนสามพราน ได้มีการทำงานร่วมกับเกษตรกรอินทรีย์ ในนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 16  กลุ่ม กว่า 180 ครอบครัว ให้เปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาทำเกษตรอินทรีย์

และอีกหนึ่งไฮไลท์ ที่สวนสามพรานทำ  คือเรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  หรือ CircularEconomy โดยมีฐานสาธิต และสถานีทดลองการทำปุ๋ยหมักในหมู่บ้านปฐม พร้อมมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้สอนทำ และแนะนำ รูปแบบ  ให้นำกลับไปทำที่บ้านได้

สวนสามพราน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 130 ไร่  ในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ยังคงแน่วแน่ และมีความตั้งใจที่จะให้ทุกพื้นที่ ทุกกิจกรรมได้ทำหน้าที่จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคน

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสวนสามพรานได้ที่ 0-3432-2588-93  หรือเว็บไซต์ www.suansampran.com   หรือมาชมฐานกิจกรรมที่เป็นผลมาจากการทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การดูแลสิ่งแวดล้อม ของสวนสามพราน ในงานสังคมสุขใจ  ที่จะจัดขึ้นวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ณ สวนสามพราน


Written By
More from pp
ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา ‘สุขุมพันธ์ุ’ กับพวก 13 ราย ปมส่อฮั้วประมูลรถไฟฟ้าสายสีเขียว
11 มีนาคม 2566 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 ที่ผ่านมา
Read More
0 replies on “58 ปี สวนสามพราน ก้าวใหม่สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้”