ธนาคารธนชาต ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.35% มีผล 1 ธ.ค. เป็นต้นไป

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ช่วยลดภาระต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย เพื่อปรับตัวต่อความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน รวมถึงการตอบรับทิศทางการลดดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.35% จากเดิม 7.50% มาอยู่ที่ 7.15% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม

Written By
More from pp
ยินดีและเสียใจ – สันต์ สะตอแมน
ผสมโรง สันต์ สะตอแมน กระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอ แล้ววานซืน (19ต.ค.) ครม.ก็ได้มีมติเห็นชอบ “ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์” ..ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และจะมีการลงนามกันในช่วงประมาณต้นปี 2565!
Read More
0 replies on “ธนาคารธนชาต ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.35% มีผล 1 ธ.ค. เป็นต้นไป”