ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีปัญหาการตรวจพบสารตะกั่วในเลือดพนักงาน

ดร.ดร๊าฟ-ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม และ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปัญหาการตรวจพบสารตะกั่วในเลือดพนักงาน บ.ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จก. ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สูงกว่าค่าที่กำหนด

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกัน ในการแก้ไขปัญหาระหว่างสมัชชาคนจนกับโรงงานไทยหัวเวยแบตเตอรี่ ซึ่งมี กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงสาธารณสุข เข้าไปร่วมช่วยแก้ปัญหาในครั้งนี้

ผลจากการลงพื้นที่ โรงงานได้มีการปรับปรุงระบบการดูแลความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลในส่วนสวัสดิการของพนักงาน จนเป็นที่น่าพึงพอใจกับทุกฝ่าย โดยทางสมัชชาคนจนได้ขอให้ทางบริษัทฯ ได้ดูแลสุขภาพของพนักงาน และพัฒนาต่อไป ตามแผนที่กันพูดคุยในที่ประชุม

 


Written By
More from pp
นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ต่างชื่นชมการรับมือกับโควิด-19 จนคลี่คลาย
10 มิ.ย. 63 เวลา 15.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หารือทางโทรศัพท์กับ ตัน...
Read More
0 replies on “ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีปัญหาการตรวจพบสารตะกั่วในเลือดพนักงาน”