กฟผ. เปิดตัวนวัตกรรมบ้านเบอร์ 5 ในงาน Thailand Social Expo 2019

ศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัว นวัตกรรม บ้านเบอร์ 5” ในงาน Thailand Social Expo 2019 ซึ่งมีแนวคิดบ้านอยู่สบาย มุ่งเน้นการออกแบบที่ลดภาระการทำความเย็นและการให้แสงสว่าง ใช้อุปกรณ์ที่ติดฉลากไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการพลังงานภายในบ้าน เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Home ในอนาคต ลดค่าใช้จ่ายในบ้านและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคประชาชน โดย กฟผ. ได้จับมือกับการเคหะแห่งชาติ นำร่องโครงการบ้านเบอร์ 5 จำนวน 8 โครงการ

ซึ่งในเดือนกันยายน 2562 นี้ จะทำการส่งมอบเคหะชุมชนเชิงสังคม(บ่อวินระยะที่ 2 เป็นโครงการแรก

Written By
More from pp
ปรับปรุงตัวใหม่? – สันต์ สะตอแมน
สันต์ สะตอแมน “ส่วนตัวเห็นว่า.. ถ้าหากต้องการให้สังคมปราศจากข้อขัดแย้ง และสร้างความปรองดองเกิดขึ้นในชาติ ก็ควรจะออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้กับทุกกลุ่ม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เป็นการเซตซีโร่ใหม่ แต่ถ้าหากมีข้อยกเว้นการนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หรือนิรโทษกรรมให้เฉพาะบางกลุ่ม ความขัดแย้งก็จะไม่จบสิ้น รวมถึงผู้กระทำความผิดมาตรา...
Read More
0 replies on “กฟผ. เปิดตัวนวัตกรรมบ้านเบอร์ 5 ในงาน Thailand Social Expo 2019”