ปล่อยให้โจรวางแผนในบ้าน? 

คอลัมน์ ผสมโรง

สันต์ สะตอแมน

นี่แหละ งานที่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่..

ก็ขอสนับสนุน เป็นกำลังใจให้กับคุณศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่วันนี้-4 ตุลา เวลาสิบโมงเช้า ได้ขนคณะไปยื่นคำร้อง..

กรณี ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ รองหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเวทีสัญจรภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี..

ระบุ “ประเทศไทยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีรัฐเดี่ยวหรือแบบรวมศูนย์ ซึ่งอาจจะรวมถึงมาตราที่ ด้วย” ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ อาคาร ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่

ทั้งนี้ ได้อธิบายว่า..การกระทำของ ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ ซึ่งหมายรวมถึง พรรคฝ่ายค้านในการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 มาตรา ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้”

อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.113 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต”

และนอกจากนั้นใน ม.116 ยังบัญญัติต่อไปอีกว่า

“ผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต

(2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร (3) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี”

การกระทำของ ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ ซึ่งหมายรวมถึง พรรคฝ่ายค้านในการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 มาตรา ดังกล่าว จึงสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดรัฐธรรมนูญและละเมิดกฎหมายที่สำคัญของชาติ

ซึ่งอาจหมายถึงการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยในที่สุด

ครับ..ก็สมเหตุ-สมผล และสมควร แต่ถ้าจะให้สมบูรณ์ คุณศรีสุวรรณ ควรจะหมายรวมไปถึง “สถานที่” ที่จัดให้มีการเสวนาด้วย

กรณีนี้ “ลานวัฒนธรรม” หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี รู้ก่อนแล้วว่า 7 พรรคฝ่ายค้านจะมาจัดเสวนาในหัวข้อ.. “พลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่”..

นั่นก็แสดงว่า เต็มใจ-ยินดีที่จะให้มีการเสวนาจึงได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ และเมื่อเกิดประเด็นปัญหาขึ้นมา..

อุปมา..ดังเจ้าของบ้านที่ยินยอมให้กลุ่มโจรเข้ามานั่งชุมนุมวางแผนปล้นกันอยู่ในบ้าน จะรู้เห็นเป็นใจหรือไม่อย่างไร..

ไปว่ากันที่ศาลครับ!

Written By
More from pp
“ทิพานัน” ย้ำพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า มีผลบังคับใช้แล้ว ลดภาษีสูงถึง 80% เป็นระยะเวลา 1 ปี
“ทิพานัน” ย้ำพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า มีผลบังคับใช้แล้ว ลดภาษีสูงถึง 80% เป็นระยะเวลา 1 ปี หวังลดมลพิษ ดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Read More
0 replies on “ปล่อยให้โจรวางแผนในบ้าน? ”