ผู้ร่วมก่อตั้ง แพนเธรา กรุ๊ป ประเทศไทย มอบหมวกนิรภัยแก่เด็กนักเรียน กระตุ้นการใส่หมวกนิรภัย มั่นใจช่วยลดความเสียหายจากอุบัติเหตุ

กรุงเทพฯ, 3 ตุลาคม 2562 – บริษัท แพนเธรา กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน (Helmets for Kids) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และทักษะต่างๆ ในประเทศต่าง ๆ โดยวันนี้ได้จัดพิธีมอบหมวกนิรภัยจำนวน 1,000 ใบ ให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมก่อตั้งแพนเธรา กรุ๊ป นำโดย มร.ไมเคิล ทีเฮอร์ตี้ และ มร.พอล เฮย์ วาร์ด มอบหมวกนิรภัย เป็นผู้ส่งมอบหมวกนิรภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนน
โดยในพิธีมอบหมวกนิรภัย มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ประกอบด้วยครู นักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง ซึ่งได้มอบหมวกนิรภัยจำนวน 500 ใบ ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ได้เก่ โรงเรียนหมู่บ้านพัฒนา จำนวน 120 ใบ โรงเรียนวัดสะพาน จำนวน 115 ใบ โรงเรียนวัดคลองเตย จำนวน 80 ใบ และโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ จำนวน 185 ใบ และได้ส่งมอบหมวกนิรภัยอีก 500 ใบให้กับนักเรียนจากจำนวน โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ภายในงาน นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ผ่านการดูการแสดงและสาธิตการสวมหมวกนิรภัยบนเวทีเพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงจาการอุบัติเหตุหากไม่ได้สวมหมวกนิรภัย
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ซึ่งเข้าร่วมพิธีมอบหมวกนิรภัย กล่าวว่า โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน (Helmets for Kids) ของ บริษัท แพนเธรา กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโครงการที่ดี ที่ร่วมสนับสนุนโรงเรียนของเราให้สามารถปกป้องนักเรียนในชุมชนของเราจากอุบัติเหตุ เรามีความยินดีอย่างมากที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แพนเธรา กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และมั่นใจว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนและโรงเรียนของเราได้อย่างยั่งยืน
ข้อมูลของปี 2561 ที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ของโลก ที่มีอัตราการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสูงที่สุด โดยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 24,000 คน หรือ 66 คนต่อวัน และมีผู้บาดเจ็บกว่า 1,035,044 คน โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเยาวชน ซึ่งจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน (Helmets for Kids) ของ บริษัท แพนเธรา กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนให้สวมหมวกนิรภัย และมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) จะสามารถทำงานกับโรงเรียนและชุมชนเพื่อส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยและความปลอดภัยบนท้องถนนได้
มร.ไมเคิล ทีเฮอร์ตี้ กล่าวว่า โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน (Helmets for Kids)” เป็นโครงการที่สร้างความมั่นใจว่าชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือจะสามารถเข้าถึงหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพได้และได้รับการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง โดยแพนเธรา กรุ๊ป ได้มอบหมวกนิรภัย จำนวน 1000 ใบในวันนี้เพราะเราเห็นความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองชีวิต โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ  ปัจจุบันและที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยถือเป็นจำนวนที่น่าตกใจมาก เพราะอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงที่สุดในโลก ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันในการปกป้องคุ้มครองชีวิตของเยาวชนในประเทศของเรา

0 replies on “ผู้ร่วมก่อตั้ง แพนเธรา กรุ๊ป ประเทศไทย มอบหมวกนิรภัยแก่เด็กนักเรียน กระตุ้นการใส่หมวกนิรภัย มั่นใจช่วยลดความเสียหายจากอุบัติเหตุ”