ศบค.แถลงข่าวประจำวัน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3 มิ.ย.63 ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ ว่า

มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 2 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,968 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.24 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเพียง 58 ราย หรือร้อยละ 1.88 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย และได้เข้ารับการเฝ้าระวังในสถานที่รัฐจัดให้ ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 รายมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,084 ราย

หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 3 (1 มิถุนายน 2563)  ทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น พบว่ามีการออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในต่างจังหวัด เช่น ไปท่องเที่ยว ทำบุญ พบปะญาติ พี่ น้อง ซึ่งเป็นพบปะชุมชนเป็นกลุ่มก้อน หากมีผู้ติดเชื้อปะปนอยู่จะทำให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อตามมาได้

ขอย้ำเตือนประชาชนแม้ได้ผ่อนคลาย แต่ขอให้การ์ดอย่าตก ยังคงระมัดระวังตัวเองเมื่อไปในที่ชุมชน โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และการล้างมือ นอกจากจะป้องกันโรคโควิด 19 ได้แล้ว ยังสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้ ส่งผลให้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ดีขึ้น

หากคนไทยร่วมมือ ก็สามารถ ป้องกันการกลับมาระบาดอีกครั้ง ซึ่งเราคงไม่ต้องการให้มีเหตุการณ์เช่นเดียวกับในหลายประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 กลับมาหลังมีการผ่อนคลายมาตรการ

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  หากเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ขอให้ลงทะเบียน เข้า-ออก พร้อมประเมินการปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่ ในแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ที่ภาครัฐจัดทำขึ้น พร้อมกับปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งช่วงแรกอาจจะยังไม่คุ้นชิน หากทำต่อเนื่องจะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ที่มีความปลอดภัย


Written By
More from pp
โฆษกพรรคเพื่อไทย ชี้ 6 ปี รัฐประหาร ยังมีความพยายามแช่แข็งประเทศ วิกฤติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ยังไม่ได้รับการแก้ไข
22 พ.ค.63 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการพิจารณาต่ออายุ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินว่า สถานการณ์ของรัฐบาลในขณะนี้ กำลังเผชิญกับวิกฤติศรัทธารอบด้านจากการบริหารไร้ประสิทธิภาพในแทบทุกมิติ
Read More
0 replies on “ศบค.แถลงข่าวประจำวัน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”