โรช ชิลเดรนส์ วอลค์ 2019 เดินด้วยใจเพื่อน้องป่วยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ภารกิจสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมของชาว โรช ประเทศไทยที่เต็มใจทำทุกปี

กรุงเทพฯ – เพราะเยาวชนทุกคนควรได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  และบริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด นำโดยนายพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมพนักงานจากทั้ง  2 บริษัทฯ กว่า 400 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมระดมทุนประจำปี  ‘‘โรช ชิลเดรนส์ วอลค์ – Roche Childrens Walk’’  ปีที่ 16 ภายใต้แนวคิด Lets go! โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยเหลือเยาวชนที่เจ็บป่วย และครอบครัวให้มีโอกาสได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น และเท่าเทียม สามารถดำรงชีวิตในสังคมต่อไปได้อย่างมีคุณภาพดี ผ่านการระดมทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย

โดยมียอดเงินบริจาคทั้งจากพนักงาน และทั้งสองบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นถึง 862,000 บาท เพื่อมอบให้กับมูลนิธิกุมารเพื่อกองทุนไตเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ภายใต้โครงการ We Believe – PMK Kidney kids Care จำนวน 431,000 บาท และอีก 431,000 บาท ได้นำไปมอบให้กับองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่วโลก โดยมีรองผู้อำนวยการกองกุมารเวชกรรม พ.อ. หญิง นภอร ภาวิจิตร คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เยาวชนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมสันทนาการ และให้การต้อนรับนำคณะฯ เข้าเยี่ยมพร้อมมอบของที่ระลึกให้กำลังใจเยาวชนที่ป่วยอย่างอบอุ่น

Written By
More from pp
สมอ. ดีเดย์ 3 มกราคม 2566 คุมเข้ม “ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหาร” ต้องได้มาตรฐาน มอก.
สมอ. ดีเดย์ 3 มกราคม 2566 กำหนดให้ “ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหาร” เป็นสินค้าควบคุม ต้องได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน คุมเข้มทั้งผู้ทำและผู้นำเข้าทุกรายต้องยื่นขอ มอก....
Read More
0 replies on “โรช ชิลเดรนส์ วอลค์ 2019 เดินด้วยใจเพื่อน้องป่วยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ภารกิจสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมของชาว โรช ประเทศไทยที่เต็มใจทำทุกปี”