หมอไทย ท่าศิริราช จัดอบรมให้ความรู้ การรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น ฟรี

“หมอไทย ท่าศิริราช” ให้ความรู้ รักษา ฟรี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดกิจกรรมภาคประชาชน ในโครงการ “สัปดาห์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 : หมอไทย ท่าศิริราช” ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 เวลา 08.45 – 15.30 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช

เพื่อให้ความรู้และสามารถนำมาใช้ในการดูแลตนเอง และผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจ บริการตรวจโดยแพทย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ดังนี้

2 ก.ย.

เวลา 09.00 น. “ไปไงมาไง…หมอไทยท่าศิริราช”

เวลา 10.15 น. “แนวคิดในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย:ธาตุทั้ง 4”

3 ก.ย.

เวลา 09.00 น. “ดูแลสุขภาพด้วยหลักธรรมานามัย”

เวลา 10.15 น.“นวดอย่างไรให้ปลอดภัย และการนวดตนเองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ”

เวลา 13.15 น. “ในวันที่เราสามารถดูแลหัวใจของเราได้ด้วยการกิน” โดย คุณหนูดี วนิษา เรซ และคุณมานพ ลีฬกาญจนากุล

เวลา 14.30 น. “กัญชา ยาดี ใช้ไม่ดีให้โทษ”

4 ก.ย.

เวลา 09.00 น. “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว”

เวลา 10.30 น. “ลดน้ำตาล ลดความดัน ลดไขมันด้วยสมุนไพรใกล้ตัว”

เวลา 13.15 น. “7 days healthy lifestyle” โดย พญ.มนวรัตน์ พ่อค้า
เรือนหมอไทย

ให้บริการการตรวจและรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยบูทจัดแสดง ด้านเวชกรรมแผนไทย (ธาตุเจ้าเรือน) เภสัชกรรมแผนไทย (ยาสมุนไพร) หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก) และผดุงครรภ์แผนไทย (การดูแลมารดาหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย)

ชมสาธิตทำอาหารพร้อมชิมอาหารตามฤดูเพื่อการดูแลสุขภาพ : ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

สอนทำลูกประคบ ก้าวเต้น ก้าวตา ท่ากายบริหารแบบฤๅษีดัดตน สำหรับผู้สูงวัย ออฟซินโดรม

พิเศษ นำชมสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (ห้องสยามรัฐเวชศาสตร์)

ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนในร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09-8258-8483

Written By
More from pp
อย่ารักษาศีลเหมือนนกกระยาง- หลวงพ่ออินทร์ถวาย
วันนี้เป็นวันมาฆบูชา ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พวกเราได้มาวัดมาร่วมทำพิธีมาร่วมทำบุญ อันดับแรกก็ได้ตักบาตรพระสงฆ์
Read More
0 replies on “หมอไทย ท่าศิริราช จัดอบรมให้ความรู้ การรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น ฟรี”