“ณัฏฐ์ชนน” ลั่นกลางสภา “ปฏิวัติการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาประเทศ” เผยคิวภูมิใจไทย อภิปราย ลงลึก พ.ร.บ.งบประมาณ ชำแหละ 8 จุดอ่อน ระบบการศึกษาไทย

19 มิถุนายนย 2567 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยประกาศว่า

พรรคภูมิใจไทยมีความเห็นว่าประเทศเรายังมีปัญหาอยู่หลายด้าน จึงจะต้องทำเป็นนโยบาย “ปฏิวัติการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาประเทศ” โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการศึกษามองว่าการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยยังไม่คืบหน้า และยังไม่ตอบโจทย์ ต้องแก้ปัญหาให้ทุกมิติมากกว่านี้ ซึ่งปัญหาการศึกษาของไทยมีอยู่ 8 ข้อหลักคือ

1. ความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษา 2. ขาดแคลนครูที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 3.หลักสูตรเน้นการท่องจํามากกว่าการคิดวิเคราะห์ 4.หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 5. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่สูง สร้างหนี้สินให้กับผู้ปกครอง 6.โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาองค์ความรู้ที่มีไม่ทันสมัย 7.เด็กเรียนจบไม่ตรงกับสายที่ทำงาน 8.โอกาสที่จบการศึกษาก่อนเวลาน้อย

นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า สมาชิกพรรคภูมิใจไทยอีกหลายท่านจะอภิปรายสนับสนุนในประเด็นนี้ พร้อมฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และนายกรัฐมนตรี ให้การสนับสนุนนโยบายปฏิวัติการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาประเทศ อีกด้วย

Written By
More from pp
โฆษกรัฐบาลย้ำมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูง มุ่งดึงคนเก่งทั่วโลกเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ทดแทนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและรายได้จากภาคการท่องเที่ยวที่หายไป เตือนผู้ไม่หวังดีอย่าบิดเบือน
วันที่ 20 ก.ย.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขอยืนยันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนั้น
Read More
0 replies on ““ณัฏฐ์ชนน” ลั่นกลางสภา “ปฏิวัติการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาประเทศ” เผยคิวภูมิใจไทย อภิปราย ลงลึก พ.ร.บ.งบประมาณ ชำแหละ 8 จุดอ่อน ระบบการศึกษาไทย”