ปตท.สผ. ติดอันดับความยั่งยืนโลก Sustainability Yearbook 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางสุศมา ปิตากุลดิลก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนและบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ารับรางวัลจาก นายโรเบิร์ต ดอว์เนา Head of CSA Corporate Engagement, S&P Global จากการได้รับคัดเลือก ให้อยู่ใน The Sustainability Yearbook 2024 ของ S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากการประเมินผล การดำเนินการด้านความยั่งยืนให้อยู่ในระดับ Top 10% ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซขั้นต้นและครบวงจรซึ่งเข้าร่วมประเมินทั้งหมด 117 บริษัทจากทั่วโลก

ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) พร้อมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มนักลงทุนให้มั่นใจได้ว่า ปตท.สผ. จะสามารถดำเนินธุรกิจโดยมีผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน

Written By
More from pp
“บัวบ้า” หนังสั้นฝีมือคนไทยกระหึ่ม ! คว้ารางวัล Tiger short Award จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัม
เสริมศักดิ์ ยินดี “บัวบ้า” หนังสั้นฝีมือคนไทยกระหึ่ม ! คว้ารางวัล Tiger short Award จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัมเผยปี 67 วธ.เดินหน้าหนุนหนังไทยในเวทีเนเธอแลนด์...
Read More
0 replies on “ปตท.สผ. ติดอันดับความยั่งยืนโลก Sustainability Yearbook 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11”