สธ. เผยการดูแลผลกระทบสุขภาพจากไฟไหม้โกดังสารเคมี “อยุธยา” ไม่พบเจ็บป่วยรุนแรง ตรวจคุณภาพอากาศ-แหล่งน้ำ พบอยู่ในระดับปลอดภัย

2 มีนาคม 2567 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยเหตุไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พบมีอาการหายใจไม่สะดวก กลิ่นเหม็นรำคาญ ในระยะ 500 เมตร 87 ราย ระยะ 1-3 กิโลเมตร 8 ราย ให้การดูแลแล้ว  ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจคุณภาพอากาศในบ้านและความเป็นกรดด่างในแหล่งน้ำ พบมีความปลอดภัย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการดูแลผลทางกระทบสุขภาพจากเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังเก็บกากอุตสาหกรรม หมู่ 2 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อคืนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ว่า ได้รับรายงานความคืบหน้าจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า

เบื้องต้นโกดังเก็บสารเคมีกากอุตสาหกรรม มีทั้งสิ้น 5 โกดัง ภายในมีถังบรรจุสารเคมีจำนวนมาก ภายนอกเป็นบ่อพักน้ำเสียขนาดใหญ่สีน้ำตาลเข้มกลิ่นคล้ายสารเคมี พื้นที่รอบโกดังในรัศมี 1 กิโลเมตร มีโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง โรงเรียน 7 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง และวัด 10 แห่ง ได้ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน

โดยสอบถามผู้ได้รับผลกระทบรวม 30 หลังคาเรือน ในระยะจุดเกิดเหตุ จนถึง 3 กิโลเมตร พบว่าในระยะไม่เกิน 500 เมตร มีผู้ได้รับผลกระทบ 87 ราย จำนวน 25 หลังคาเรือน ในระยะ 1-3 กิโลเมตร มีผู้ได้รับผลกระทบ 8 ราย จำนวน 5 หลังคาเรือน ส่วนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่มีทั้งหมด 19 ราย เป็นเด็กเล็ก 8 ราย ผู้สูงอายุ 11 ราย ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

รวมทั้งไม่พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบรุนแรง มีเพียงอาการที่เกิดจากการได้รับควันไฟและกลิ่นเหม็นสารเคมี ทำให้หายใจไม่สะดวก รู้สึกรำคาญ และมีเถ้าเขม่าฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้ให้การดูแลและจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้มีอาการแล้ว

นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรอบ ทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ทีม SEhRT) ของกรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 4 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นในบ้านประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อหาการปนเปื้อนสารพิษ พบค่าระดับสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบรวมประมาณ 1.09 ppm ซึ่งเป็นระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ,

การตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นจากค่าความเป็นกรด-ด่าง ในแหล่งน้ำสาธารณะใกล้โกดัง พบค่า pH ประมาณ 7.5 คือมีความปลอดภัย ได้เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ น้ำใช้ประชาชน น้ำทิ้งจากโรงงาน เพื่อเชื่อมโยงกับการปนเปื้อนสารเคมีของโกดัง ซึ่งอยู่ระหว่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จะใช้เวลาประมาณ 7 วัน แต่จากการเดินสำรวจโดยรอบไม่พบการปล่อยน้ำเสีย หรือสารเคมีออกจากพื้นที่โกดัง

ทั้งนี้ โกดังที่เกิดเหตุไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเกี่ยวกับสารเคมี ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จากหน่วยงานราชการท้องถิ่นและไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการลักษณะคล้ายคลึงกันจากหน่วยงานอื่น

Written By
More from pp
บริติช เคานซิล จับมือ สำนักงานปลัด อว. และ วช. มอบทุนวิจัยนิวตัน 2563 เชื่อมนักวิจัยไทย-อังกฤษ ผลิตวิจัยตอบโจทย์ประเทศ รวมกว่า 49 ล้านบาท
กรุงเทพฯ 15 พฤษภาคม 2563 – บริติช เคานซิล ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนวิจัยความร่วมมือไทย – สหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการทุนวิจัยนิวตัน (Newton...
Read More
0 replies on “สธ. เผยการดูแลผลกระทบสุขภาพจากไฟไหม้โกดังสารเคมี “อยุธยา” ไม่พบเจ็บป่วยรุนแรง ตรวจคุณภาพอากาศ-แหล่งน้ำ พบอยู่ในระดับปลอดภัย”