“ชุดเหยี่ยวดง” ลงพื้นที่ตรวจคาเฟ่กลางกรุง หลังรับแจ้ง เลี้ยงสิงโตในร้าน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่าได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) และชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 ร่วมกับกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมปศุสัตว์ สำนักงานเขตคลองเตย และตำรวจ กก.1 บก.ปทส. ดำเนินการตรวจสอบ ร้าน Café ในซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หลังได้รับร้องเรียนว่ามีการมีการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม ประเภท ก ชนิดสิงโต จำนวน 1 ตัว
ผลจากการตรวจสอบ พบสิงโต อายุประมาณ 9 -10 เดือน มีใบรับแจ้งการครอบครอง (ชั่วคราว) แต่สถานที่เลี้ยงไม่เหมาะสม และไม่มีการจัดสวัสดิภาพที่ถูกต้องตามระเบียบ จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นแจ้งการครอบครองดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ซึ่งหากไม่ดำเนินภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่พิจารณาออกใบอนุญาตการแจ้งครอบครองสิงโตดังกล่าว
นายนาวี ช้างภิรมย์ หัวหน้าชุดเหยี่ยวดงกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังได้พบลูกสิงโต (เพศเมีย)อายุประมาณ 2 เดือน ไม่มีหลักฐานการได้มาของทางราชการ และสแกนไม่พบไมโครชิพประจำตัว จึงได้ตรวจอายัด ลูกสิงโตดังกล่าว โดยห้ามเคลื่อนย้าย ทำให้เสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ดูแลสิงโตนำเอกสาร หลักฐาน ของทางราชการที่เกี่ยวข้องมาแสดงให้คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ทำการอายัด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด คณะเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สำหรับ สิงโต เป็นสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครอง ชนิด ก (ดุร้าย) ต้องดูแลรักษาในสถานที่ครอบครองที่แข็งแรงปลอดภัย ห้ามเคลื่อนย้ายก่อนได้รับอนุญาต ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนมีความผิด ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้ง และการครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม 2565 “จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจัดการสัตว์ป่าต่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 0-2561-0777 ต่อ 2912 หรือหากพบการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง


Written By
More from pp
บอยคอต “ลาซาด้า” ก้าวล่วงสถาบัน “กองทัพบก” ย้ำ ห้ามทุกหน่วยในสังกัดใช้บริการ ห้ามเข้าส่งของในพื้นที่ทหาร
9 พฤษภาคม 2565 – พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากการที่แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ “LAZADA” ได้มีการ...
Read More
0 replies on ““ชุดเหยี่ยวดง” ลงพื้นที่ตรวจคาเฟ่กลางกรุง หลังรับแจ้ง เลี้ยงสิงโตในร้าน”