ศาล รธน.มีคำวินิจฉัยนโยบายหาเสียงแก้ ม.112 ของพรรคก้าวไกล เข้าข่ายใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครอง สั่งหยุดการกระทำ

31 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 14.15 น.ศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความพระพุทธะอิสระ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 49 ว่า การกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ขณะเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ หลังจา่กที่เมื่อเช้าวันนี้ ศาลได้เริ่มประชุมในเวลา 09.30 น.เพื่อแถลงด้วยวาจา ลงมติ และจัดทำคำวินิจฉัย

โดยล่าสุด ศาลมีคำวินิจฉัยว่า การเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง และได้สั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองหยุดการกระทำดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสอง

ทั้งนี้ ผลของคำวินิจฉัยดังกล่าว อาจมีผู้นำพฤติการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไปยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเอาผิดพรรคก้าวไกล ฐานกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 92 (2)พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่ง กกต.ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค

นอกจากนี้ ยังอาจมีผู้นำคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เพื่อเอาผิดนายพิธา และส.ส.พรรคก้าวไกล ฐานกระทำผิดมาตรฐานจริยธรรมด้วย

Written By
More from pp
ศักดิ์สยาม เตรียมไฟเขียว Grab ถูกกฎหมาย พร้อมถนน 4 เลนขึ้นไป วิ่งได้ 120 กม./ชม.
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เร่งดำเนินนโยบาย ปรับ Grab ให้ถูกกฎหมาย ผ่านการปรับเปลี่ยนวิธีการแบบใหม่ โดยจะกำหนดในกฎกระทรวงให้เป็นรถยนต์รับจ้างประเภทใหม่ “รถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน”
Read More
0 replies on “ศาล รธน.มีคำวินิจฉัยนโยบายหาเสียงแก้ ม.112 ของพรรคก้าวไกล เข้าข่ายใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครอง สั่งหยุดการกระทำ”