นายกฯ สั่ง เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต พร้อมเร่งเยียวยาเงินช่วยเหลือ เหตุโรงงานพลุจังหวัดสุพรรณบุรีระเบิด สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องกฎหมาย

19 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ อาคาร VIP ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีโรงงานทำพลุระเบิดที่ จ.สุพรรณบุรี จนมีผู้เสียชีวิตกว่า 23 ราย ถึงเรื่องการเยียวยาว่า เรื่องการเยียวยาตอนนี้อยู่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจ เพราะเกิดขึ้นบ่อย

ตอนนี้ต้องเร่งเรื่องของผู้เสียชีวิตให้ได้รับการเยียวยาที่ถูกต้อง รวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตเพื่อคืนศพให้กับญาติพี่น้อง

ปัจจุบันเข้าใจว่ามีการพิสูจน์อัตลักษณ์แล้ว 15 ราย และทยอยนำร่างคืนไป เรื่องระยะสั้นเป็นเรื่องพวกนี้ก่อน ส่วนเรื่องการแก้ไขกฎหมายต้องดูให้ดีเพราะมีโรงงานแบบนี้อยู่จำนวนมาก โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดการเรื่องนี้ให้ดีแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า การกำกับดูแลมาตรฐานโรงงานผลิตพลุจะต้องมีมาตรการดูแลให้ดีกว่านี้ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หวังว่าจะมีการกำกับดูแลที่ดีและถูกต้อง ซึ่งเข้าใจว่าโรงงานผลิตพลุไม่ได้มีการกำกับดูแลจากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีขนาดที่เล็กกว่า จึงต้องดูกฎหมายว่ามีตรงไหนที่ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจเรื่องของความปลอดภัย

ส่วนจะต้องทำให้โรงงานผลิตพลุไปอยู่ในการกำกับดูแลเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่เพื่อให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัย เพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลายครั้ง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีกฎที่โรงงานผลิตพลุต้องถูกควบคุมดูแลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่แล้ว

แต่ด้วยโรงงานมีขนาดเล็ก ซึ่งต้องมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะต้องมีการขยายหรือไม่ เพราะโรงงานผลิตมีความอันตรายต้องถูกควบคุมใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น และต้องจำกัดประเภทธุรกิจ หรือสินค้าว่า ถึงแม้มีขนาดที่ไม่ใหญ่ แต่หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีความสูญเสียจำนวนมาก ก็อาจต้องถูกดูแลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลมากยิ่งขึ้น

Written By
More from pp
คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เข้ารับตำแหน่งผู้นำไทยออยล์
คณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้ง คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  สืบต่อจากคุณอธิคม เติบศิริ ที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานที่...
Read More
0 replies on “นายกฯ สั่ง เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต พร้อมเร่งเยียวยาเงินช่วยเหลือ เหตุโรงงานพลุจังหวัดสุพรรณบุรีระเบิด สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องกฎหมาย”