ครม.ไฟเขียว ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 3 เดือน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ม.ค.-19 เม.ย.67 พร้อมปรับลดพื้นที่ 2 อำเภอ “ปะนาเระ-รามัน” ออกจากพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

16 มกราคม 2567 นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (16 ม.ค.2567) มีมติอนุมัติผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2567 ตามที่สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ดังนี้
1. ปรับลดพื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อนำพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาบังคับใช้แทน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สถานการณ์ดีขึ้น โดยเฉพาะสถิติการก่อเหตุและการสูญเสียมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

2. ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอยี่งอ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอยะหริ่ง อำเภอ ปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน และจังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง อำเภอรามัน อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 (ซึ่งเดิมครบกำหนดวันที่ 19 มกราคม 2567) เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีการก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติประกาศให้อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

Written By
More from pp
เริ่มแล้ว !!! งาน”สืบสาน…สีสัน…สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 10″ ช้อปงานหัตถศิลป์ราคาย่อมเยาว์
จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร และกลุ่มชุมชนหมู่บ้านดอนไก่ดี จัดงาน “สืบสาน… สีสัน…สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 10”
Read More
0 replies on “ครม.ไฟเขียว ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 3 เดือน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ม.ค.-19 เม.ย.67 พร้อมปรับลดพื้นที่ 2 อำเภอ “ปะนาเระ-รามัน” ออกจากพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ”