“พล.อ.ประวิตร” นำทีมผู้บริหาร – สส.พปชร.สัญจร จ.เพชรบูรณ์ รับฟังความเห็น ปชช.หลังเปลี่ยน“ส.ป.ก. 4-01 เป็น โฉนดเพื่อการเกษตร ภูมิใจผลักดันอุทยานศรีเทพ เป็นมรดกโลก” สำเร็จ

7 มกราคม 2567 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นประธานจัดกิจกรรมพรรคพลังประชารัฐสัญจร ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดย มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข,น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค ในฐานะประธานกิจกรรมพิเศษพรรค ,นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรค ,นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค ,

นายวราเทพ รัตนากร ผู้อำนวยการพรรค ,นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง, พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ นายทะเบียนพรรค,นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา และโฆษกพรรค และ สส.ทั้ง 6 เขต จ.เพชรบูรณ์ น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ เขต 1,

นายจักรัตน์ พั้วช่วย เขต 2,นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ เขต 3,นายวรโชติ สุคนธ์ขจร เขต 4,นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เขต 5,นายอัคร ทองใจสด สส. เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) รวมถึงสส.ในพื้นที่ จ.ใกล้เคียง มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

โดย พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวกับประชาชนที่มาร่วมงานว่า สวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่าน ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและโชคดี มาเพชรบูรณ์ทุกครั้งได้รับการต้อนรับอย่างดี และต้องขอขอบคุณที่เลือก สส.ของพรรคพลังประชารัฐยกทั้งจังหวัด พรรคพลังประชารัฐได้เข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานผ่านทางกระทรวงหลักทั้ง 3 กระทรวง

ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันนโยบายตามที่พรรคพลังประชารัฐได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

“ ทำงานมาเป็นเวลา 3 เดือน ถือว่าเป็นระยะเวลาที่พอสมควรในการที่จะออกมาเพื่อพบปะ และรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยตรง เรามีนโยบายที่จะมาดูแลแก้ปัญหาให้กับคนไทยทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรการบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง เกษตรกรที่ได้รับการแปลงเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ที่จะทำให้เกษตรกรสามารถนำทุนที่ได้มาต่อยอดและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มรายได้และความมั่นคงในอาชีพ“

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า พรรคพลังประชารัฐเราก้าวข้ามความขัดแย้ง จะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไป สุดท้าย ผมอยากบอกชาวเพชรบูรณ์ว่า การผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยในรอบ 31 ปี เป็นนโยบายของผมที่ผลักดันให้เป็นมรดกโลกจนประสบความสำเร็จได้เป็นมรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย

ด้าน น.ส.ตรีนุช ได้รายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การเลือกตั้ง สส.ที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐได้ประกาศนโยบายครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม

ภายหลังการเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐได้เข้าร่วมรัฐบาล และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบบริหารงานทางด้านการเกษตร และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักเท่านั้น สำหรับด้านอื่นๆพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่เหลือ แบ่งความรับผิดชอบกันไปตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น นโยบายจำนวนมาก ที่เราได้ประกาศไว้ จึงยังไม่อาจผลักดันให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตามในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ ได้นำนโยบายของพรรคไปผลักดันให้ออกมาได้สำเร็จแล้ว ยกตัวอย่างเช่น โยบาย ส.ป.ก. 4-01 เป็นเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้ถูกขับเคลื่อนออกมาเป็นรูปธรรม ภายในระยะเวลา 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายนโยบาย เช่น การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินประเภทอื่นๆ หรือ การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรคได้ริเริ่มและทำสำเร็จไว้มาแล้วในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง

“ พล.อ.ประวิตรได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ขึ้นมาเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินการของพรรคในด้านต่างๆ ในการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของพรรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสัญจร มาพบปะกับพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ในภาคต่างๆทั่วประเทศ เพื่อนำนโยบายและข้อมูลในการบริหารงานของรัฐที่เป็นประโยชน์มาชี้แจงโดยตรงกับประชาชน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และปัญหาจากประชาชนโดยตรงด้วย

ทั้งนี้ สำหรับการเปิดเวทีพรรคพลังประชารัฐสัญจรในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินประเภทต่างๆ โดยเลือกจัดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจาก เป็นพื้นที่ ๆ มีประชาชนประสบกับปัญหาในเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่ทำกิน จำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 จะได้มาพบและรับคำฟังชี้แจงผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนเป็น ส.ป.ก.เป็นโฉนด

สำหรับบรรยากาศในงานสัญจร ได้มีประชาชนมารอต้อนรับจำนวนมาก โดย พล.อ.ประวิตรได้เดินพบปะ และรับฟังปัญหาจากประชาชนด้วยตัวเอง พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ซึ่งพรรคจะจัดสัญจรไปยังจังหวัดในภูมิภาคต่างๆต่อไป

Written By
More from pp
สวรส. เผยผลวิจัย เจาะลึกพฤติกรรมคนไทย ต่อมาตรการลดแพร่ระบาดโควิด-19 เสนอรัฐทบทวนก่อนปลดหรือล็อคดาวน์ประเทศต่อ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประเทศไทยมีมาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวที่นับเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยประกาศใช้ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
Read More
0 replies on ““พล.อ.ประวิตร” นำทีมผู้บริหาร – สส.พปชร.สัญจร จ.เพชรบูรณ์ รับฟังความเห็น ปชช.หลังเปลี่ยน“ส.ป.ก. 4-01 เป็น โฉนดเพื่อการเกษตร ภูมิใจผลักดันอุทยานศรีเทพ เป็นมรดกโลก” สำเร็จ”