เป้าหมายก้าวไกลคืออะไร? – ผักกาดหอม

ผักกาดหอม

ลองอ่านดูครับ….

“ชัยธวัช ตุลาธน” หัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เรื่อง นิรโทษกรรม ๑๑๒ มีเนื้อหาดังนี้

“…ข้อเสนอการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองหรือการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย

แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อถกเถียงสำคัญสำหรับการนิรโทษกรรมคดีการเมืองในปัจจุบันคือ เราควรนิรโทษกรรมผู้ที่ถูกดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายอาญา ม.๑๑๒ ด้วยหรือไม่

เหตุผลของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งเราควรนำมาพิจารณาร่วมกันคือ หากเรานิรโทษกรรมคดี ๑๑๒ ไปแล้ว จะเป็นการไม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่

หรือจะเป็นการปล่อยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกทางการเมืองที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปอีกหรือไม่

สำหรับประเด็นนี้ ผมยังเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า สถาบันพระมหากษัตริย์จะสามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคงในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ได้ ก็ด้วยความรักความศรัทธาหรือความยินยอมพร้อมใจของประชาชน

ไม่ใช่ด้วยการใช้อำนาจกดบังคับหรือการสร้างความกลัว

ดังนั้น การบังคับใช้ ม.๑๑๒ อย่างรุนแรงดังที่เป็นอยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงไม่ใช่การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืน

ซ้ำร้ายยังจะส่งผลบ่อนทำลายสายใยความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในระยะยาวอีกด้วย

ในสภาพการณ์เช่นนี้ ผู้ที่ปรารถนาดีหรือจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงใจ ควรต้องร่วมกันตั้งหลักในการพิจารณากุศโลบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์และพลวัตของสังคมไทย

เราต้องช่วยกันไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปเกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองได้จัดวางพระราชสถานะอย่างประณีตภายใต้รัฐธรรมนูญ

ระมัดระวังอย่าให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างพระราชอำนาจกับหลักการ ‘ปกเกล้า แต่ไม่ปกครอง’ ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ผมเชื่อมั่นว่า มีแต่หนทางนี้เท่านั้น ที่จะธำรงรักษาให้องค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะตามรัฐธรรมนูญอย่างมั่นคง

สังคมไทยในห้วงยามนี้ต้องการทุกคนมาร่วมกันคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมีสติ มิใช่การอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์และ ม.๑๑๒ มาคุ้มครองผลประโยชน์หรืออำนาจของตนเอง…”

หล่อครับ!

“ชัยธวัช ตุลาธน” ไม่รู้เลยหรือว่าเป้าหมายของคนที่ต้องคดี ม.๑๑๒ ส่วนใหญ่คืออะไร?

ที่บอกว่า นิรโทษกรรม ม.๑๑๒ จะธำรงรักษาให้องค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะตามรัฐธรรมนูญอย่างมั่นคง

ปลิ้นปล้อนทั้งนั้นแหละครับ!

แสแสร้งไม่จริงใจอะไรเลย

“ชัยธวัช ตุลาธน” พูดราวกับว่า ๓ นิ้วนั่งพับเพียบ อยู่ดีๆ มีคนเอา ม.๑๑๒ ไปยัดให้

อะไรที่มันเป็นขบวนการ คือไม่ได้ทำคนเดียว แต่ทำเป็นกลุ่มเป็นคณะ

ถาม “ชัยธวัช ตุลาธน” ไม่เคยรับรู้ไม่เคยเห็นเลยหรือว่า มีขบวนการล้มล้าง กระทำการ หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท

ถ้าตอบว่าไม่เคยได้ยิน “ชัยธวัช ตุลาธน” ก็อยู่กับความโกหกหลอกลวง

การที่ “ชัยธวัช ตุลาธน” สื่อออกมาว่า ต้องช่วยกันไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปเกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองได้จัดวางพระราชสถานะอย่างประณีตภายใต้รัฐธรรมนูญ ระมัดระวังอย่าให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างพระราชอำนาจกับหลักการ “ปกเกล้า แต่ไม่ปกครอง” ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ใครคือฝ่ายที่ดึงพระมหากษัตริย์ไปโยงการเมือง

ทำไมก่อนมีพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล การฟ้องร้องคดี ม.๑๑๒ มีน้อยมาก

แต่หลังการก่อเกิดพรรคที่บอกว่าจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ จะเปลี่ยนประเทศไทย ถึงมีคดี ม.๑๑๒ มากเป็นประวัติการณ์

พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕

มีคนอยู่ไม่กี่กลุ่มที่พยายามดึงพระมหากษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้ง

หนึ่งในนั้นคือกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกล

และคนของพรรคก้าวไกลบางคน

“ชัยธวัช ตุลาธน” คงจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้!

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประชาชนส่วนใหญ่นั้นดีอยู่แล้ว และเป็นอย่างนี้มาช้านาน

แต่มีคนบางกลุ่ม ตั้งตนเป็นผู้ฝักใฝ่ประชาธิปไตยเหนือกว่าใคร

ประกาศเป็นผู้สร้างสังคมที่เท่าเทียม “คนเท่ากัน”

ต้องการให้ยกเลิก ม.๑๑๒ หรือแก้ไขลดโทษให้เท่าหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา

สุดท้ายแหลกเหลว

ฉาวคาวคุกคามทางเพศ ตั้่งผัวตั้งเมียเป็นผู้ช่วย สส. ไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

พรรคก้าวไกลโฟกัสไปที่ ม.๑๑๒ มากจนเกินพอดีที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งพึงกระทำ

ใช่ครับ…มันต้องมีสาเหตุ และเป้าหมาย

พรรคก้าวไกลยอมสละการเป็นแกนนำรัฐบาล สละเก้าอี้นายกรัฐมนตรี และเก้าอี้รัฐมนตรีสำคัญๆ ในหลายกระทรวง เพียงเพื่อรักษาแนวทางการแก้ไข หรือยกเลิก ม.๑๑๒

ไม่ธรรมดา!

แสดงว่าพรรคก้าวไกลมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าการเป็นรัฐบาล

มาวันนี้จะแก้รัฐธรรมนูญ รื้อหมวดพระมหากษัตริย์ แก้หรือยกเลิกกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒

และให้นิรโทษกรรมผู้ต้องหา นักโทษ คดี ม.๑๑๒

เป้าหมายของพรรคก้าวไกล พุ่งตรงไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งๆ ที่รู้ดีอยู่แล้วว่า การหาแนวร่วมเพื่อปฏิบัติการข้างต้นนั้นยากมาก แทบไม่มีพรรคการเมืองไหนให้ความร่วมมือ

แต่ก้าวไกลเดินหน้าต่อ

พรรคก้าวไกลแทบไม่ตรวจสอบ “ชั้น ๑๔”

ไม่เคยสนใจที่จะพูดถึงทุจริตจำนำข้าว

บัดนี้ดูเหมือนว่าเสียงวิจารณ์ เรื่องการแจกเงินดิจิทัล วอลเล็ต จากพรรคก้าวไกล ก็เงียบไปแทบจะสิ้นเชิงแล้ว

ผิดกับ ม.๑๑๒ ทั้งวิจารณ์ ทั้งปฏิบัติการ มาอย่างต่อเนื่องตลอด นับแต่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เมื่อปี ๒๕๖๑

“ชัยธวัช ตุลาธน” บอกว่าสังคมไทยในห้วงยามนี้ต้องการให้ทุกคนมาร่วมกันคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมีสติ

ขณะนี้ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมีสติอย่างมาก

แต่มีคนกลุ่มหนึ่ง ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเสียสติ “ชัยธวัช ตุลาธน” ก็รู้ดีว่าเป็นใคร พวกไหน

ย้อนกลับไปดูตอน ๓ นิ้วชุมนุม จิ้มเอาได้เลย ใช่ทั้งนั้น

ลองไม่มี ม.๑๑๒ สิครับ พวกเสียสติจะอาละวาดหนักขนาดไหน

“ปกเกล้า แต่ไม่ปกครอง” คือสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว

แต่ที่ไม่เข้าใจคือ พรรคก้าวไกล ไม่ยอมปกครอง คือไม่ยอมเป็นรัฐบาล เพื่อทำลายสิ่งที่เรียกว่า “ปกเกล้า”

มอง ม.๑๑๒ เป็นเครื่องมือสร้างความกลัว อ้างว่าบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน

ลองไม่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ดูสักปีสองปีมั้ยครับ แล้วดูว่า ด้อมส้ม และคนของพรรคก้าวไกล จะมีใครถูกฟ้อง ม.๑๑๒ บ้าง

แค่นี้ก็พิสูจน์ความจริงได้แล้ว

Written By
More from pp
ในพระเมตตา เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานข้าวสารอาหารแห้ง ที่มีคณะศรัทธาบริจาคตามพระดำริ
ประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องประทานพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือประชาชนด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้นอีกระลอกก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนอย่างกว้างขวาง
Read More
0 replies on “เป้าหมายก้าวไกลคืออะไร? – ผักกาดหอม”