ปลัดแรงงาน เปิด เป้าหมาย ประเทศจัดส่งแรงงานไทยทำงาน 100,000 อัตรา

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย รายชื่อประเทศกลุ่มเป้าหมายในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงาน 100,000 คน ในปีงบประมาณ 2567 พบส่งไปทำงานแถบเอเชียมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 72,000 คน อันดับหนึ่งคือไต้หวัน เป้าหมาย 20,300 คน ขณะที่ อิสราเอล ยังคงเป็นประเทศเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงาน ในอันดันดับที่สอง 7,700 คน ตามด้วย สาธารณรัฐเกาหลี 7,500 คน

ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายสำคัญให้กับกระทรวงแรงงาน ไว้ว่า ให้ส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ จำนวน 100,000 อัตรา ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งผมได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเตรียมแผนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเน้นส่งเสริมรักษาการจ้างงานในตลาดแรงงานเดิม ควบคู่ไปกับการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีความต้องการจ้างแรงงานในตำแหน่งที่กำลังขาดแคลน หรือประเทศที่มีแนวโน้มการจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น

โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ ตั้งเป้าหมายจัดส่งไปทำงานแถบเอเชียมากที่สุด รวมจำนวน 72,000 คน รองลงมาคือแถบยุโรป จำนวน 14,000 คน ตะวันออกกลาง จำนวน 10,500 คน อเมริกาเหนือ จำนวน 1,800 คน แอฟริกา จำนวน 1,100 คน และอเมริกาใต้ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย จำนวน 600 คน

ขณะที่ เป้าหมายอันดับหนึ่งในการจัดส่งยังคงเป็นตลาดแรงงานในไต้หวัน จำนวน 20,300 คน รองลงมาคือ อิสราเอล จำนวน 7,700 คน สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 7,500 คน ญี่ปุ่น และ สวีเดน เป้าหมายจัดส่งจำนวนเท่ากันที่ 6,000 คน และมาเลเซีย 4,000 คน ซึ่งหากดูจากตัวเลขประมาณการ คาดว่าจะสามารถจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ทั้งในตลาดแรงงานเดิมและตลาดแรงงานใหม่ได้รวมจำนวน 100,000 อัตรา แน่นอน” นายไพโรจน์ กล่าว

Written By
More from pp
นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อความผิดพลาดของก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาล
30 กรกฎาคม 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง
Read More
0 replies on “ปลัดแรงงาน เปิด เป้าหมาย ประเทศจัดส่งแรงงานไทยทำงาน 100,000 อัตรา”