รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส” จัดขึ้นโดย อำเภอเชียงยืน ตามโครงการยกระดับการปลูกข้าวนาปี ส่งเสริมการทำนา เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับสู่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงยืน ณ แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ บ.เหล่าบัวบาน ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.ม.ค.

โดยมีส่วนราชการทหาร , ตำรวจ, ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โดย มณฑลทหารบกที่ 23 ,มณฑลทหารบกที่ 26 ร่วมกับ กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ได้จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 350 คน เข้าร่วมในกิจกรรมฯ

สำหรับการดำเนินกิจกรรมเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกษตรกร หันมาใช้วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น ในการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สร้างความสามัคคีในชุมชน รวมถึงเป็นการลดต้นทุนในการทำเกษตรกรรมของชาวนา เพื่อให้ชีวิตเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข็มแข็ง และยั่งยืน ทั้งนี้ รมว.กห. ได้ให้คำมั่นสัญญา กับประชาชนว่า “ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส”

Written By
More from pp
ศรีสุวรรณ ร้องนายกฯ ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญยับยั้ง กม.ทำแท้งเสรี
นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า วันนี้ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.148(2) ในการวินิจฉัยว่า(ร่าง)กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่… พ.ศ… ม.301...
Read More
0 replies on “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส””