รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส” จัดขึ้นโดย อำเภอเชียงยืน ตามโครงการยกระดับการปลูกข้าวนาปี ส่งเสริมการทำนา เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับสู่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงยืน ณ แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ บ.เหล่าบัวบาน ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.ม.ค.

โดยมีส่วนราชการทหาร , ตำรวจ, ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โดย มณฑลทหารบกที่ 23 ,มณฑลทหารบกที่ 26 ร่วมกับ กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ได้จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 350 คน เข้าร่วมในกิจกรรมฯ

สำหรับการดำเนินกิจกรรมเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกษตรกร หันมาใช้วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น ในการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สร้างความสามัคคีในชุมชน รวมถึงเป็นการลดต้นทุนในการทำเกษตรกรรมของชาวนา เพื่อให้ชีวิตเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข็มแข็ง และยั่งยืน ทั้งนี้ รมว.กห. ได้ให้คำมั่นสัญญา กับประชาชนว่า “ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส”

Written By
More from pp
เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) เขย่าตลาดรถบัส ส่ง Mercedes-Benz Bus รุ่นใหม่ หนุนผู้ประกอบการขนส่ง และท่องเที่ยวเต็มสูบ
DCVT เดินหน้าลุยตลาดรถบัส ส่งแชสซีส์รถโดยสาร Mercedes-Benz รุ่น OH1626L นำเสนอนวัตกรรมหนุนผู้ประกอบการขนส่งมวลชน และการท่องเที่ยวหลังจากเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ช่วยประหยัดต้นทุนพลังงาน คุ้มค่าการลงทุน พร้อมลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Read More
0 replies on “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส””