รพ.วิมุต จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก

โรงพยาบาลวิมุต นำโดย นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย นายแพทย์ชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ และ แพทย์หญิงธนพร พุทธานุภาพ อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ และทีมผู้บริหาร จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกภายใต้หัวข้อ “เบาหวานรู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน” ณ โรงพยาบาลวิมุต

Written By
More from pp
กรมการแพทย์เตือนเสพสาร DMT ผิดกฎหมาย ระวังหลอนประสาทเกิดอันตรายรุนแรงได้
กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนเสพสาร DMT ผิดกฎหมายและอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลต่อร่างกายหลากหลาย บางคนเห็นภาพหลอน บางคนรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตาย เห็นแสง สี เสียงที่แปลกไป...
Read More
0 replies on “รพ.วิมุต จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก”