ข้าราชการ ทส.พอใจ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง เลือกบุคลากรคุณภาพดูแลทรัพยากรธรรมชาติ มั่นใจสร้างประโยชน์เพื่อประเทศ

รายงานข่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง ข้าราชการระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ โดย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจารณาและเสนอในครั้งนี้นับว่าแต่งตั้งบุคคลากรที่มีคุณภาพ และมีความสามารถตรงกับงานที่มีความเชี่ยวชาญ

ไม่ว่าจะเป็น นายอรรถพล เจริญชันษา จากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลับมาเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี จากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มาเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และน.ส.ปรียาพร สุวรรณเกษ ผู้ตรวจราชการทส. ขึ้นเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงได้พิจารณาถึงการทำงานในสายงานที่แต่ละคนเติบโตมาจากกรมที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเชื่อว่าในการบริหารราขการจะมีประสิทธิภาพ และสามารถดูแลทรัพยากรของชาติ ทั้งทางด้านการปกป้อง และฟื้นฟู เชื่อมั่นได้ว่าทุกท่านจะทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างแน่นอน หลากหลายองค์กร ขอขอบคุณ พล.ต.อ.พัชรวาท รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญ เล็งเห็นผลงานและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นหลัก

Written By
More from pp
กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับเกียรติจาก คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  คุณศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และคุณภาคนี วิรินะรังสฤษฎ์...
Read More
0 replies on “ข้าราชการ ทส.พอใจ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง เลือกบุคลากรคุณภาพดูแลทรัพยากรธรรมชาติ มั่นใจสร้างประโยชน์เพื่อประเทศ”