อธิบดีกรมพัฒน์ รับนโยบายรมว.พิพัฒน์ เร่งฝึกทักษะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับนโยบายรมว.พิพัฒน์ ลงพื้นที่นราธิวาส เร่งฝึกทักษะอาชีพ หวังสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลและนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในทุกมิติ ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รับนโยบายของรมว.แรงงาน ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

จึงลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเน้นย้ำการดำเนินงานของกรมที่ต้องตอบสนองความต้องการของแรงงานในพื้นที่อย่างเร่งด่วน รวมถึงต้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง

โดยในปีงบประมาณ 2567 กรมฯมีแผนดำเนินการพัฒนาแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 12,770 คน โดยจัดหลักสูตรการฝึกตามความต้องการของพื้นที่

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า ในปี 2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเป้าหมายพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 10,713 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วจำนวน 14,892 คน อาทิ โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงโครงการพัฒนาแรงงานอิสระกลุ่มผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี เป็นต้น หลักสูตรฝึกอบรมที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้ความสนใจ เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น การทำเบเกอรี่ การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม การตัดผมชายเบื้องต้น การประกอบขนมอบ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ ช่างปูกระเบื้อง และผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีงานทำเฉลี่ยร้อยละ 96.97 มีรายได้เฉลี่ย 10,742 บาท/คน/เดือน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้ง 3 จังหวัด ได้ถึง 2,757.81 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพแรงงานที่อยู่ตามขอบชายแดนผ่านโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การฝึกทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน รวมไปถึงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและช่างเชื่อมผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือและการรับรองความรู้ความสามารถด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เบอร์โทร โทรศัพท์ 073-460125 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา เบอร์โทร 0-7320-3222-23 และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เบอร์โทร 0-7353-2128-31 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

Written By
More from pp
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ลาดตระเวนตลาดริมเมย สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 1 ก่อนเห็นคนโยนของทิ้งถังขยะ ภายหลังพบเป็นยาบ้ากว่า 14,000 เม็ด
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 กองกำลังนเรศวร จัดชุดปฏิบัติการรับนักเรียนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ของตลาดริมเมย สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 บ้านริมเมยหมู่ที่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
Read More
0 replies on “อธิบดีกรมพัฒน์ รับนโยบายรมว.พิพัฒน์ เร่งฝึกทักษะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้”