“เศรษฐา” หารือ รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมเดินหน้า “รัฐบาลของประชาชน” ย้ำอย่าให้งบประมาณและเวลา เป็นอุปสรรคในการทำงาน ขอให้ใกล้ชิดประชาชน

4 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมพูดคุยและรับประทานอาหารกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อน โดยย้ำกับรัฐมนตรีทุกท่านว่าเราเป็น “รัฐบาลของประชาชน” ทำงานร่วมกันกับพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 11 พรรค โดยพรรคเพื่อไทยขอเทหมดหน้าตักในการทำงานครั้งนี้ เพื่อประชาชนและดูแลบ้านเมือง

ในเรื่องนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นถูกคัดสรรมาอย่างดี เราจะต้องทุ่มเทการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ไม่ควรให้ทุกอย่างที่จะดำเนินการเพื่อประชาชนมีอุปสรรคหรือขีดจำกัด ทั้งในเรื่องงบประมาณ เวลา ข้อกฎหมายหรือการเข้ามาบริหารงานช้าลงไปเล็กน้อยเป็นขีดจำกัดในการทำงาน นโยบายใดที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว (Quick win) เพื่อดูแลทุกข์สุขหรือยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนควรเร่งดำเนินการก่อน เข้าใจว่าแต่ละกระทรวงมีแผนงานโครงการหลายด้านที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อเร่งยกระดับชีวิตพี่น้องประชาชน

จากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และรับฟังความคิดเห็นข้าราชการ เพื่อร่วมกันผลักดันงานและการแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ หากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นจะมีการลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชน ขอให้ทำงานร่วมกับ สส. อย่างใกล้ชิดและคล่องตัว และเน้นการรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

“เวลาที่เราเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชน อย่าอธิบายว่าทำไมถึงทำไม่ได้ เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทำให้ได้ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด รัฐบาลของประชาชน เราต้องลดช่องว่างของฝ่ายบริหารกับพี่น้องประชาชนให้ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงผู้บริหารได้ อยากให้เป็นมิติใหม่ของรัฐบาลนี้ และหากมีโอกาสได้พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลจะได้เน้นย้ำในเรื่องนี้” นายกรัฐมนตรีกล่าว

สำหรับรัฐมนตรีมาร่วมพูดคุยครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี 3.นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 4.นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 5.นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

6.นางสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 7.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 8.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
9.นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 10.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

11.นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 12.นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 13.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 14.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 15.นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 16.นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17.นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการนโยบาย พรรคเพื่อไทย

Written By
More from pp
ตลาดหลักทรัพย์ ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
  นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนพนักงาน มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี วิรุจ วิชัยบุญ...
Read More
0 replies on ““เศรษฐา” หารือ รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมเดินหน้า “รัฐบาลของประชาชน” ย้ำอย่าให้งบประมาณและเวลา เป็นอุปสรรคในการทำงาน ขอให้ใกล้ชิดประชาชน”