“อนุชา” ลงพื้นที่ชัยนาท ชูนโยบายเงินบาทแรกของแผ่นดิน-โคล้านครอบครัว ช่วยประชาชนหลุดพ้นความยากจน ฝันให้ชาวชัยนาทมีมรดกตกทอด สร้างรายได้สืบต่อลูกหลาน

18 มีนาคม 2566 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ ต.เขาแก้ว ต.หาดอาษา ต.โพนางดำออก ต.โพธิ์นางดำตก ต.สรรพยา ต.บางหลวง และ ต.ตลุก ในพื้นที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำชุมชน เปิดใจหลังจากที่ตนตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อย่างเป็นทางการ โดยตนเปิดเผยว่า มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะทำงานเพื่อให้พี่น้องชาวชัยนาทและคนไทยทั้งประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศชาติควบคู่กับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

“ประเทศเราประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ผมจึงคิดนโยบาย “เงินบาทแรกของแผ่นดิน” เพื่อให้คนไทยเห็นความสำคัญเงินจากน้ำ เงินจากดิน ที่สามารถสร้างเม็ดเงิน ต่อยอด ออกดอกออกผลได้ เป้าหมายหลักของผมคืออยากเห็นพี่น้องคนไทยที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจฐานรากหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้เสนอโครงการสำคัญที่จะเป็นจุดพลิกผันให้เศรษฐกิจฐานรากฟื้นตัว คือ โครงการโคล้านครอบครัว แนะนำให้ประชาชนหันมาทำการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค ผมได้ทดลอง ศึกษา และค้นคว้าโดยละเอียด พบว่าการเลี้ยงโคเลี้ยงไม่ยาก โคกินแต่หญ้า จึงได้จัดทำโครงการนี้ผ่านการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)

ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติโครงการนี้เป็นที่เรียบร้อย มั่นใจได้ว่า ในอนาคตหากมีการสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริม จะเป็นหนทางหนึ่งที่สร้างรายได้ ประชาชนจะสามารถปลดหนี้ และหลุดพ้นจากความยากจนได้แน่นอน” นายอนุชา กล่าว

นายอนุชาฯ กล่าวต่ออีกว่า ในฐานะที่ตนเป็นลูกหลานชาวชัยนาท และเป็น ส.ส.ชัยนาท ตนอยากเห็น จ.ชัยนาท เกิดการพัฒนา เป็นที่รู้จัก ตนมีความคิดที่จะทำโครงการเพื่อสร้างป็นมรดกให้ลูกหลานชาวชัยนาท ซึ่งนอกจากโครงการโคล้านครอบครัวที่ตนผลักดัน

ตนอยากสร้างชัยนาทให้มีความโดดเด่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชัยนาทให้มีความมั่งคั่ง ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ปัจจุบันตนได้มีการหารือเรื่องนี้กับคณะผู้บริหารระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Written By
More from pp
ตรุษจีนรับปีเสือ
รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมด้วย อธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ...
Read More
0 replies on ““อนุชา” ลงพื้นที่ชัยนาท ชูนโยบายเงินบาทแรกของแผ่นดิน-โคล้านครอบครัว ช่วยประชาชนหลุดพ้นความยากจน ฝันให้ชาวชัยนาทมีมรดกตกทอด สร้างรายได้สืบต่อลูกหลาน”