ไทยออยล์คว้ารางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก SET Sustainability Awards 2019 สามปีซ้อน

คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence) ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลเกียรติยศ (Sustainability Awards of Honor 2019) จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับสูงสุดนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลอีก 2 ประเภท ได้แก่  รางวัลดีเด่น ประเภทนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ที่มอบให้กับ คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี และ การมอบโล่ Thailand Sustainability Investment Awards 2019 (THSI) สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ โดยมี คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งรางวัลนี้ บริษัทฯ ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

การมอบรางวัลจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2019 มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Written By
More from pp
“เอกนัฏ” ลงพื้นที่กลางกรุงรับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชน พร้อมขอเสียงสนับสนุนเลือก “เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศ” เป็นตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าในสภา
“เอกนัฏ” ลงพื้นที่กลางกรุงรับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชน พร้อมขอเสียงสนับสนุนเลือก “เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศ” เป็นตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าในสภา กำชับว่าที่ผู้สมัครของพรรคใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ พร้อมลงพบประชาชนในตลาดและวัดอย่าได้ทิ้งพื้นที่
Read More
0 replies on “ไทยออยล์คว้ารางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก SET Sustainability Awards 2019 สามปีซ้อน”