อัพไซส์ธุรกิจได้ทันใจ “สินเชื่อธุรกิจรายย่อย” ช่วยได้!!

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ธนาคารออมสิน พร้อมสนับสนุนให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า ยิ้มรับเศรษฐกิจขาขึ้น ด้วยการเติมทุน ต่อลมหายใจ เสริมสภาพคล่องธุรกิจให้คล่องตัวมากขึ้น ผ่าน “สินเชื่อธุรกิจรายย่อย” เพื่อให้คุณมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ และเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร และเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยกเว้น! การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

โดยให้กู้สูงสุดถึง 1,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ 6 เดือนแรกเพียง 4.24% *เดือนที่ 1-6 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.255% ต่อปี (ปัจจุบัน MRR ของธนาคารออมสิน อยู่ที่ 6.495% ต่อปี) เดือนที่ 7 เป็นต้นไปดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี ผ่อนสบาย ๆ ได้นานสูงสุดถึง 10 ปี ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน (ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน)
*ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติผู้กู้ ต้องมีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ

หลักประกัน ที่สามารถใช้ในการขอกู้ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้

1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย
2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2566 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 และติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ทาง www.gsb.or.th หรือ Facebook: GSB Society

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : http://bit.ly/3kkSpiK

 

Written By
More from pp
กลุ่ม ปตท. ร่วมลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
18 พฤศจิกายน 2563 – กลุ่ม ปตท. ร่วมลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยการจำหน่ายน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ 10 PPM  ผ่านสถานีบริการน้ำมัน เน้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
Read More
0 replies on “อัพไซส์ธุรกิจได้ทันใจ “สินเชื่อธุรกิจรายย่อย” ช่วยได้!!”