รมว.สุชาติ พบปะ อสร พร้อมส่ง ปลัดฯ มอบประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญกำลังใจอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก๊าดีเด่น

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะเยี่ยมเยียนอาสาสมัครแรงงานต่างประเทศพร้อมมอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าดีเด่น พร้อมพบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก๊าที่มาร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางสาวปาริชาติ ประไพนพ กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก๊า ร่วมด้วย ณ โรงแรม Wynn Palace เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

นายสุชาติ ชมกลิ่น กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ฝากความห่วงใยและให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศทุกคน ที่ได้ปฏิบัติงานในการประสานดูแลความช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง และความปลอดภัยในการทำงาน

จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ในวันนี้ผมและคณะได้มาพบปะกับทุกท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณต่อการช่วยเหลืองานกระทรวงแรงงาน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ถือเป็นงานจิตอาสาอย่างแท้จริง ผมขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครแรงงานดีเด่นทุกท่าน รวมทั้งขอชื่นชมอาสาสมัครแรงงานทุกท่านที่มีจิตอาสา อุทิศตนและเสียสละทุ่มเท ทำความดีด้วยหัวใจ

อาสาสมัครแรงงานนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศของกระทรวงแรงงาน บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันระหว่างสำนักงานแรงงานกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น และอาสาสมัครผู้อุทิศตนและเสียสละ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญสนับสนุนขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

“ขอขอบคุณท่านกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานที่ได้เป็นฟันเฟืองร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านแรงงาน ตลอดจนดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี การที่แรงงานไทยได้มีโอกาสมาทำงานที่ฮ่องกงเป็นหนึ่งในความท้าทาย และเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคง ช่วยยกระดับฐานะแก่ครอบครัวของแรงงาน

นอกเหนือไปกว่านั้นยังเป็นการช่วยพัฒนาทักษะฝีมือ ประสบการณ์การทำงานของแรงงาน เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ผมขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้คนไทยมีงานทำ มีอาชีพ นำรายได้เข้าประเทศ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย” นายสุชาติกล่าวทิ้งท้าย

Written By
More from pp
หรือจะเจริญรอย ยิ่งลักษณ์?
วันนี้แล้วสินะ……. (๘ ก.ค.๖๒) “ธนาธร” จะต้องไปขึ้นศาลรัฐธรรมนูญคดี “หุ้นสื่อ” ตามนัดหลังขอเลื่อนมาครั้งหนึ่ง เมื่อปลาย พ.ค.! ความจริงในประเด็น นายธนาธร “เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง”...
Read More
0 replies on “รมว.สุชาติ พบปะ อสร พร้อมส่ง ปลัดฯ มอบประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญกำลังใจอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก๊าดีเด่น”