กรมทางหลวงชนบท ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ นำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลา

กรมทางหลวงชนบท ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ นำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลา พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักในบางแห่ง

ซึ่งปัจจุบันได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) แขวงทางหลวงชนบทสงขลา นำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเครื่องจักร อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

อาทิ ซ่อมแซมผิวจราจรที่น้ำกัดเซาะบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย สข.3005 และดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางการจราจรบนถนนทางหลวงชนบทสาย สข.2004 พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์บนโครงข่ายทางหลวงชนบทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดดภัยประจำตามจุดที่ได้รับผลกระทบ

เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา เวลานี้ (21 ธันวาคม 2565) มีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 10 สายทาง ดังนี้

1. ถนนสาย สข.1059 แยก ทล. 4 – บ้านเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา ไหล่ทางชำรุด สัญจรผ่านได้
2. ถนนสาย สข.3063 แยก ทล. 408 – บ้านลาแล อำเภอนาทวี สะบ้าย้อย และกาบัง ดินสไลด์ไหล่ทาง สัญจรผ่านได้
3. ถนนสาย สข.4020 แยก ทล.4181 – บ้านปากจ่า อำเภอควนเนียง ระดับน้ำ 15 – 20 เซนติเมตร สัญจรผ่านได้

4. ถนนสาย 4040 แยก ทล. 4135 – บรรจบ ทล. 4145 อำเภอหาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และสะเดา ระดับน้ำ 20 – 30 เซนติเมตร สัญจรผ่านได้
5. ถนนสาย สข.4044 แยก ทล. 4287 – บ้านป่ายาง อำเภอหาดใหญ่และบางกล่ำ คอสะพานชำรุด สัญจรผ่านได้
6. ถนนสาย สข.4052 แยก ทล. 406 – บ้านท่าหยี อำเภอควนเนียง ระดับน้ำ 40 เซนติเมตร ไม่สามารถสัญจรผ่านได้
7. ถนนสาย สข.1023 แยก ทล. 4 – บ้านบางเหรียง อำเภอควนเนียง คอสะพานขาด ระดับน้ำ 20 เซนติเมตร ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

8. ถนนสาย สข.4037 แยก ทล. 4135 – บ้านวัดเกาะ อำเภอหาดใหญ่ ระดับน้ำ 30 เซนติเมตร ไม่สามารถสัญจรผ่านได้
9. ถนนสาย สข.4051 แยก ทล. 4208 – บ้านโล๊ะหนุน อำเภอบางกล่ำและควนเนียง ระดับน้ำ 50 เซนติเมตร ไม่สามารถสัญจรผ่านได้
10. ถนนสาย สข.5057 แยกทางหลวงชนบทสาย สข. 4047 – อ่างเก็บน้ำคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง ระดับน้ำ 30 – 40 เซนติเมตร ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

ทั้งนี้ หากประชาชนมีความจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวัง สังเกตป้ายเตือน ป้ายบอกทาง โดย ทช. ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน ทช. โทร. 1146

Written By
More from pp
“บ้านปู เน็กซ์” จัดโครงการ “มูฟมี อาสาขนส่ง” นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า “มูฟมี” รับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 ส่งกลับบ้านฟรีอย่างปลอดภัย
“บ้านปู เน็กซ์” จัดโครงการ “มูฟมี อาสาขนส่ง” นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า “มูฟมี” รับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 ส่งกลับบ้านฟรีอย่างปลอดภัย สานต่อภารกิจกองทุนมิตรผล–บ้านปูฯ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด
Read More
0 replies on “กรมทางหลวงชนบท ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ นำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลา”