เพื่อไทย แถลงข่าวยืนยัน ทุกนโยบาย ทำได้จริง

“ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท/วัน จะเป็นตัววัดฝีมือความสำเร็จของรัฐบาลในการกระจายรายได้ และพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เพื่อไทยมั่นใจ ทุกนโยบายทำได้จริง”

พิชัย นริพทะพันธุ์ รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง พรรคเพื่อไทย นำแถลงข่าวพร้อมด้วย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ ส.ส.อุบลราชธานี และ จุฑาพร เกตุราทร โฆษกคณะทำงานทีมเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย แถลงข่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจของพรรค ที่เชื่อมั่นได้ว่านโยบายเศรษฐกิจทั้งแพ็คเกจนี้จะช่วยผลักดันประเทศไทยให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ที่ไทยเผชิญมานานหลายสิบปี และกระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรมให้พี่น้องประชาชนได้ลืมตาอ้าปากได้

ค่าแรง 600 บาท/วัน พาไทยพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

พิชัย กล่าวว่านโยบายค่าแรงขั้นต่ำวันละ 600 บาท ในปี 2570 หรือ อีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งสามารถทำได้จริงถ้าประเทศไทยสามารถขยายเศรษฐกิจปีละ 5% ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้ การขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 600 บาทในอีก 5 ปีข้างหน้า จะทำให้ประเทศไทยมีการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งจะผลักดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้พัฒนาสร้างงานและดึงดูดการลงทุนที่จะสามารถรับค่าแรงในระดับนั้นได้ และจะเร่งให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางเร็วขึ้น

ดังนั้น หากเรียงร้อยนโยบายต่างๆ ของพรรคเพื่อไทย อย่างสอดประสานแล้ว จะเห็นว่าไปในทิศทางพัมนาเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวสูงขึ้นอย่างยั่งยืน คำนึงถึงการกระจายรายได้ให้คนทุกระดับ ยกมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน เพิ่มกำลังซื้อ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นผู้นำอาเซียน และมีความสำคัญในประชาคมโลกอีกครั้ง

เลือกผู้ว่าฯ ในจังหวัดที่พร้อม กำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงอยู่

เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย กล่าวว่า รูปแบบการปกครองจากส่วนกลางได้พิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถตอบโจทย์การเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เกิดการรวมศูนย์อำนาจ งบประมาณกระจุกตัว การบริหารงานล่าช้า ไม่ตรงและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงการทับซ้อนในภารกิจของราชการส่วนภูมิภาคกับท้องถิ่น ขาดความจริงใจในการโอนภารกิจบริการสาธารณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พรรคเพื่อไทยจึงเสนอนโยบาย ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในจังหวัดที่พร้อม เพื่อจะได้เห็นข้อดีข้อด้อยและปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้กับจังหวัดถัดๆ ไป และขอยืนยันว่ารูปแบบระบบราชการ และการเลือกผู้ว่าโดยตรงตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้น กำนันผู้ใหญ่บ้านจะยังคงมีอยู่เช่นเดิมเพื่อเป็นตัวแทน เป็นมือเป็นไม้ให้กับราชการส่วนกลาง และเป็นส่วนหนึ่งของการประชาคมท้องถิ่นของตัวเองในการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดตนเองด้วย

พลิกฟื้นความเป็นอยู่ของเกษตรกร เพิ่มรายได้ใหม่

เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ ส.ส.อุบลราชธานี กล่าวว่า ทุกครั้งที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล เกษตรกรจะลืมตาอ้าปากได้เพราะเพื่อไทยแก้ปัญหาเศรษบกิจที่ฐานราก สร้างแรงจูงใจ ให้ความรู้ หาตลาด เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนสนับสนุนดูแลปัจจัยการผลิตให้พี่น้องเกษตรกร

แต่ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา พี่น้องเกษตรกรลำบากเพราะราคาผลผลิตตกต่ำ ปัจจัยการผลิตปุ๋ย น้ำมัน เมล็ดพันธุ์ ขึ้นราคา แต่ราคาสินค้าเกษตรไม่ขึ้น หนำซ้ำยักตกลงทุกตัว ระบบชลประทานไม่ได้รับการแก้ไข เกษตรกรทั่วโลกปรับเปลี่ยนไปหมดทั้งผลผลิตราคาและคุณภาพ แต่ของไทยเราหยุดนิ่งอยู่กับที่

เราหยุดนิ่งมานานพอแล้ว ถ้าเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาล เราจะช่วยพี่น้อง ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ เจรจาทางการค้า จัดหาตลาด นำเทคโนโลยีลงสู่ดิน พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ผลิตสินค้าคุณภาพ ที่โลกต้องการ เพื่มผลผลิตต่อไร่ เราต้องกลับมาเป็นผู้นำด้านนวัตรกรรมทางด้านการเกษตร ถึงเวลาแล้ว ที่จะพลิกฟื้นความเป็นอยู่ของเกษตรกร เพิ่มรายได้ใหม่ เพื่อไทย คิดใหญ่ และ ทำเป็น

30 บาทรักษาทุกโรคด้วยบัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทั่วไทย

จุฑาพร เกตุราทร โฆษกคณะทำงานทีมเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่าเพื่อไทยพร้อมยกระดับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรค มีบริการสาธารณสุขเชิงรุก เช่น การให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรีในเด็กหญิงอายุ 9 -11 ปี ฉีดวัคซีนให้ผู้หญิงที่ยังไม่ติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV : Human Papilloma Virus) ตรวจและรักษาไวรัสตับอักเสบ-ซี

ทั้งนี้ ภายในปี 2570 ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว เข้ารับการรักษาได้ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจะถูกจัดเก็บไว้บนศูนย์ข้อมูล หรือ Cloud เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล สามารถยื่นบัตรประชาชนแล้วอนุญาตให้แพทย์ผู้รักษาเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ทันที

Written By
More from pp
นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ ศบค. เปิดนั่งกินในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 50 กรณีมีเครื่องปรับอากาศ เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. ยังคงงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหารในพื้นที่แดงเข้ม เริ่ม 21 มิถุนายน นี้
18 มิถุนายน 2564 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
Read More
0 replies on “เพื่อไทย แถลงข่าวยืนยัน ทุกนโยบาย ทำได้จริง”