วันนี้ในอดีต 1 มีนาคม 2456 กำเนิดเพลงสรรเสริญพระบารมี

Written By
More from pp
สายใย..ยากจะตัดขาด?-สันต์ สะตอแมน
ผสมโรง สันต์ สะตอแมน ตัดหางปล่อยวัด.. สำนวนสุภาษิตที่คุ้นหูมานาน และเข้าใจความหมายตรงกันว่า..เป็นการตัดสัมพันธ์ ตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้-จะพูดกับเด็กที่ประพฤติตัวเกเรไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ-แม่ ผู้ใหญ่ แต่สุดท้ายเท่าที่เห็นๆ ก็แค่พูด-แค่บ่น...
Read More
0 replies on “วันนี้ในอดีต 1 มีนาคม 2456 กำเนิดเพลงสรรเสริญพระบารมี”