“กรมศุลกากร” ให้ข้อมูลกรณีการนำเข้าของติดตัวผู้โดยสารทางท่าอากาศยาน

จากกรณีที่มีผู้โดยสารลงสื่อโซเชียลถึงการจัดเก็บภาษีสำหรับการนำเข้าของติดตัวผู้โดยสารทางท่าอากาศยาน นั้น

กรมศุลกากร จึงขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้โดยสารในการนำของติดตัวเข้ามาพร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน

กล่าวคือ ผู้โดยสารได้รับยกเว้นอากรสำหรับของส่วนตัวเพื่อใช้เอง หรือใช้ในวิชาชีพ มูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นของต้องห้าม ของต้องกำกัด และไม่มีลักษณะทางการค้

หากผู้โดยสารนำของที่มีมูลค่าเกิน 20,000 บาท หรือเป็นของที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์ แม้จะมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท ของดังกล่าวเป็นของต้องเสียภาษีอากร ซึ่งผู้โดยสารสามารถมาสำแดงของเพื่อเสียภาษีอากร ที่ช่องตรวจมีของต้องสำแดง (ช่องแดง) และหากของนั้นเป็นของต้องจำกัด ของนั้นต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

โดยอัตราภาษีอากรนำเข้าจะแตกต่างกันตามชนิดและประเภทสินค้า เช่น กระเป๋า ๒๐นาฬิกา ๕% เครื่องสำอาง ๓๐% เข็มขัด ๓๐% เป็นต้น และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

โดยมีวิธีการคำนวณ คือราคาสินค้า x อัตราภาษีขาเข้า = อากรขาเข้า  (ราคาสินค้า + อากรขาเข้า) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗= ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ อากรขาเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยกรมศุลกากรเน้นอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารโดยใช้ระบบบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) มาใช้ในการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารท่านใดคิดว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ศุลกากร  หรือพบเห็นพฤติการณ์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร  สามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆ ที่ท่านสะดวก ได้แก่

โทรศัพท์สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน 1332

ร้องเรียนผ่านทาง Application LINE ID: @customshearing

ร้องเรียนด้วยตนเองผ่านศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ตามโครงการ “ระฆังศุลกากร” ของแต่ละส่วนราชการที่ท่านใช้บริการ

รวมถึงส่งไปรษณีย์มาที่กรมศุลกากร  หรือส่ง E-mail มาได้ที่ [email protected]

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถมาร้องเรียนด้วยตนเองที่ กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม  ณ กรมศุลกากร

หรือร้องเรียนผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี GCC 1111

นอกจากนี้ท่านยังสามารถร้องเรียนไปหน่วยราชการอื่น เช่น ป.ป.ช. /สตง. หรือร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน ได้ตามประกาศ กรมศุลกากร ที่ 60/2561 หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรสนามบินนั้น ๆ 

Written By
More from pp
ผลประเมินไทยชนะ การ์ดตก กระตุ้นตลาด-ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้าเข้มงวด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดีอีเอส เผยผลสำรวจประเมินความเสี่ยงกิจการ/กิจกรรมผ่าน “ไทยชนะ” พบ “ตลาด ห้าง ศูนย์การค้า” เป็นจุดเสี่ยงน่ากังวล หลังผลประเมิน “การ์ดตก” พร้อมกระตุ้นเตือนผู้ประกอบการจริงจังเข้มงวดการใช้ไทยชนะ ส่วน...
Read More
0 replies on ““กรมศุลกากร” ให้ข้อมูลกรณีการนำเข้าของติดตัวผู้โดยสารทางท่าอากาศยาน”