ถวายพระพร “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

น้อมฯ ถวายพระพรบวรศรี                    กรมหมื่นสุทธนารีนาถฉลอง

วันประสูติเวียนบรรจบครบครรลอง      ประชาปองหมายมั่นสรรค์พรชัย

ขอพระองค์ทรงเกษมสราญสุข            นิรทุกข์นิรโศกนิรันดร์สมัย

ทรงพระเจริญไร้อาพาธปราศโพยภัย   นับแต่นี้สืบไปในนิรันดร์

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

(ศ. ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง ประพันธ์)

Written By
More from pp
กัลฟ์ จับมือ ทันตะ จุฬาฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles ครั้งที่ 3 ส่งท้ายปี
หลังจากที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
Read More
0 replies on “ถวายพระพร “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ””