ถวายพระพร “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

น้อมฯ ถวายพระพรบวรศรี                    กรมหมื่นสุทธนารีนาถฉลอง

วันประสูติเวียนบรรจบครบครรลอง      ประชาปองหมายมั่นสรรค์พรชัย

ขอพระองค์ทรงเกษมสราญสุข            นิรทุกข์นิรโศกนิรันดร์สมัย

ทรงพระเจริญไร้อาพาธปราศโพยภัย   นับแต่นี้สืบไปในนิรันดร์

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

(ศ. ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง ประพันธ์)

Written By
More from pp
ห้องอาหาร “บ้านของเรา” 130 Sport Complex ลาดพร้าว 130 – สันติ อิ่มใจจิตต์
สันติ อิ่มใจจิตต์ ชิมอาหารอร่อย บรรยากาศหรูที่ ห้องอาหารบ้านของเรา 130Sport Complex ลาดพร้าว
Read More
0 replies on “ถวายพระพร “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ””