พก. ชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ ผู้แทนเยาวชนพิการไทย ร่วมแข่งขัน IT Challenge 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้นำคณะผู้แทนคณะเยาวชนพิการไทย ที่เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมแถลงข่าว

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า โครงการการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล (Global IT Challenge for Youth with Disabilities) เป็นการแข่งขันของเยาวชนพิการเพื่อวัดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลระดับประเทศภายในทวีปเอเชียและแปซิฟิก โดย Rehabilitation International Korea (RI Korea) เป็นผู้จัดการแข่งขัน และประสานงานร่วมกับประเทศต่างๆ ที่มีความประสงค์ที่จะส่งเยาวชนพิการเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อยกระดับทักษะการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของเด็กพิการ ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2535 ณ สาธารณรัฐเกาหลี จากนั้นได้มีการขยายวงกว้างไปสู่ทวีปยุโรป แอฟฟริกา และเอเชียกลาง จนกลายเป็นการแข่งขันระดับโลกเมื่อปี 2554 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เมื่อปี 2561 เยาวชนพิการไทยได้แสดงศักยภาพและความสามารถและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2561 จำนวน 1 เหรียญเงินประเภททีม และ 3 เหรียญทองแดง ทั้งประเภทรายบุคคลและประเภททีม ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปีนี้ (2562) พก. ได้จัดค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 – 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา และได้คัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทย อายุระหว่าง 14 – 22 ปี จำนวน 8 คน ที่ผ่านคัดเลือก ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเก็บตัวและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ eTool challenge , eLifeMap challenge , eContent challenge และ eCreative challenge ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนเยาวชนพิการ ได้แก่

1) นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล อายุ 17 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
2) นายวรภพ สมอดี อายุ 19 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โรงเรียนศรีสังวาลจังหวัดเชียงใหม่
3) นายศุภโชค สุขจำลอง อายุ 18 ปี พิการทางออทิสติก สมาคมออทิสติกสามัคคีไทย
4) นายชนินทร์ จันทร์อยู่ อายุ 18 ปี พิการทางออทิสติก ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ พัทยา
5) นางสาวสุชัญญา หองส่ำ อายุ 17 ปี พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
6) นายธีรพล แพงสี อายุ 18 ปี พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
7) นายอนันต์ บุญคำกุล อายุ 18 ปี พิการทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่
และ 8) นายทยากร แจ่มปัญญา อายุ 18 ปี พิการทางการเห็น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดนครราชสีมา

พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากองค์กร Rehabilitation International Korea (RI Korea) สาธารณรัฐเกาหลี และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พก.

“ในวันพรุ่งนี้ (22 พ.ย. 62) เวลา 10.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ให้คณะเยาวชนพิการไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฯ เข้าพบเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาท พร้อมเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะเยาวชนพิการไทย นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันแก่คณะเยาวชนพิการไทย ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเชิญชวนคนไทยส่งแรงเชียร์เยาวชนพิการไทย ในการแสดงศักยภาพและความสามารถในเวทีระดับโลก พร้อมคว้าชัยชนะและเหรียญรางวัล กลับมาให้พี่น้องชาวไทยได้ชื่นชม” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย

0 replies on “พก. ชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ ผู้แทนเยาวชนพิการไทย ร่วมแข่งขัน IT Challenge 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลี”