พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานรางวัลซีไรต์ พุทธศักราช ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ

นักเขียนซีไรต์ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน ส่วนนักเขียนรับเชิญ คือ แคลร์ คีฟ ฟอกซ์ นักเขียนสัญชาติฝรั่งเศส-อเมริกัน ผู้เขียนนวนิยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ ฟอลคอนแห่งอยุธยา  ตากสินมหาราช ชาตินักรบและหยดน้ำตาสยาม

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่อเนื่องในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ การอภิปราย “สู่อนาคต: ทศวรรษที่ ๕ ของรางวัลซีไรต์ในทัศนะนักเขียนซีไรต์” (Moving to the Future: The 5th Decade of S.E.A. Write Award) จากผู้แทนนักเขียนซีไรต์ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ณ หอประชุมธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะได้รับสูจิบัตรรวมรายชื่อและประวัตินักเขียนซีไรต์ทั้ง ๓ ปี  นักเขียนที่ขึ้นเวทีอภิปราย ประกอบด้วย  ฮาจี มาฮาดิ บิน ฮาจี มาตาร์สัด นักเขียนซีไรต์บรูไน, ดร. มา ธิดา นักเขียนซีไรต์ เมียนมาร์, ริคาร์โด เดอ อังเกรีย นักเขียนซีไรต์ฟิลิปปินส์, สมชาย จันทะวง นักเขียนซีไรต์ลาว. เปรื่อง ประณีต นักเขียนซีไรต์กัมพูชา, เหงวียน เท้ กวาง นักเขียนซีไรต์เวียดนาม,ไซนอล อาบิดีน ซูฮาอิลลี นักเขียนซีไรต์มาเลเซีย, เชีย จู มิง นักเขียนซีไรต์สิงคโปร์, วีรพร นิติประภา  นักเขียนซีไรต์ไทย ดำเนินรายการโดย คุณสุวิทย์ อินทรเฉลิม และ รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์

ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. จะมีกิจกรรมซีไรต์สัญจร ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น ๙ อาคารมหาจักรีสิรินธร ช่วงแรก ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. อภิปรายหัวข้อ “โลกดิจิทัลกับการท้าทายการเขียนและการอ่านในบริบทอาเซียน” (Digital Challenges: Writing and Reading in  S.E.A. Contexts ) นักเขียนที่ขึ้นเวทีประกอบด้วย มาวาร์ ซาฟีอีย์ นักเขียนซีไรต์มาเลเซีย, ดร. ฬึก จ่มโน นักเขียนซีไรต์กัมพูชา, คริสเตียน เซนดอล คอร์เดโร นักเขียนซีไรต์ฟิลิปปินส์, โอวิเดีย หยู นักเขียนซีไรต์สิงคโปร์, สุบัน หลวงลาด นักเขียนซีไรต์ลาว, เล มิง เคว นักเขียนซีไรต์เวียดนาม, จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท นักเขียนซีไรต์ไทย และช่วงที่สอง ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. หัวข้อ “จินตนาการอดีต: นวนิยายอิงประวัติศาสตร์จากทัศนะนักเขียนสตรี” (Imagining the Past: Historical Novels from Female Writers’ Perspectives) ปาฐกถานำการอภิปรายโดย แคลร์ คีฟ ฟ็อกซ์ นักเขียนผู้ร่วมอภิปราย  ผิวลาวัน หลวงวันนา นักเขียนซีไรต์ลาว, วีรพร นิติประภา นักเขียนซีไรต์ไทย ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.ชัยรัตน์ พลมุข และ ดร.ภรณี สิงห์เปลี่ยม ล่ามภาษาเวียดนาม อ.ทิวารี โฆษิตธนเกียรติ ล่ามภาษามาเลย์ ผศ.ดร.นูรีดา หะยียะโกะ

กิจกรรมสุดท้ายของวันเวลา ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น.จะเป็นการอ่านบทกวี “มาลัยมิตรภาพเพื่อเฉลิมฉลองปีที่ ๔๑ ของรางวัลซีไรต์” “A Garland of Friendship: Celebrating the 41st Anniversary  of  the S.E.A. Write Award” และงานเลี้ยงรับรอง ณ วังสวนผักกาด นักเขียนผู้อ่านบทกวีประกอบด้วย  ตาริฟ บิน ฮาจี อับดุล ฮามิด นักเขียนซีไรต์บรูไน, เรอจับ บิน อิสมาอิล นักเขียนซีไรต์มาเลเซีย, ป๊อล พิศัย นักเขียนซีไรต์กัมพูชา, เจิ่น หุ่ง นักเขียนซีไรต์ เวียดนาม, ชิด โอ เนียว นักเขียนซีไรต์ เมียนมาร์ , เบียนเวนิโด ลุมเบล่า  นักเขียนซีไรต์ฟิลิปปินส์ , โก เมย์ เทค นักเขียนซีไรต์สิงคโปร์, สมชาย จันทะวง นักเขียนซีไรต์ลาว และพลัง เพียงพิรุฬห์ นักเขียนซีไรต์ไทย ดำเนินรายการโดย รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ และ Mr. Adam Reekie

ผู้ให้การสนับสนุนรางวัลซีไรต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙-๒๕๖๑           

  1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  4. มูลนิธิเอสซีจี
  5. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  6. มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์
  7. บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จํากัด
  8. โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

Written By
More from pp
พยายามจะป้ายขี้? – สันต์ สะตอแมน
ผสมโรง สันต์ สะตอแมน             มีคนนินทา.. “เสี่ยตา กลัวโควิด-19 ขี้ขึ้นสมอง”!             จริง-ไม่จริง ไม่ค่อยได้พบหน้าคุณปัญญา นิรันดร์กุล จึงไม่ได้ถาม แต่ถ้ากลัวจริงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร...
Read More
0 replies on “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานรางวัลซีไรต์ พุทธศักราช ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ”