“เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” เพื่อให้ความรู้เรื่องคุณประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดชา การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สูงด้วยการปลูกต้นชาน้ำมัน การฟื้นฟูป่าไม้ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์ และผลิตผลจากการพัฒนาโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น

การจัดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” ครั้งนี้ ถือเป็นการสัญจรครั้งที่ 5 โดยใน ครั้งที่ 1 ได้จัดที่ห้างเดอะมอลล์ โคราช เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน เดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค เดือนมกราคม 2562 และครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ซึ่งการจัดงานทั้ง 4 ครั้ง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ประชาชนได้รู้จักน้ำมันเมล็ดชาและสินค้าของ ภัทรพัฒน์ เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดแนวคิดในการจัดงานสัญจรต่อเนื่องไปยังภูมิภาคและสถานที่ต่างๆ และสำหรับ “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” มูลนิธิชัยพัฒนา สัญจร ครั้งที่ 5 ณ ห้างสรรพสินค้าพารากอน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 20 พฤศจิกายน 2562 บริเวณชั้น G กูร์เมต์ มาร์เก็ต

นับเป็นอีกครั้งของความร่วมมืออันดีระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อเผยแพร่พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่อง “คนอยู่ร่วมกับป่า” และพระราชดำริใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ให้นำเมล็ดพันธุ์ต้นชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาศึกษาทดลองปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจในสุขภาพ

โดยในวันเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน และมี คุณลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, คุณภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา และคุณชัยรัตน์ เพชรดากูล ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมงาน

โดย ดร.สุเมธ ได้กล่าวถึง “น้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” ว่า “น้ำมันเมล็ดชา เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจของมูลนิธิชัยพัฒนา อันเป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำริให้ทดลองปลูกและพัฒนาน้ำมันที่มีคุณประโยชน์และคุณค่าเปรียบดั่งน้ำมันมะกอกแห่งตะวันออก หรือน้ำมันเมล็ดชา เนื่องด้วยมีคุณประโยชน์มากมาย โดยสามารถใช้ทาผิวได้ รวมถึง ใช้ประกอบอาหารได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังมีสรรพคุณที่สูงกว่าน้ำมันมะกอก คือ สามารถทนความร้อนได้มากกว่าอีกด้วย ในวันนี้ที่กระแสสุขภาพกำลังได้รับความนิยมเช่นนี้ ในเมื่อเราได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆ เราจึงอยากให้ประชาชนคนไทยได้เปิดใจและลองใช้ด้วยการนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางที่มากขึ้น เช่นใน กูร์เมต์ มาร์เก็ต และมูลนิธิชัยพัฒนาจะยังคงเดินหน้าพัฒนา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆ เพื่อสร้างประโยชน์สุขบนแผ่นดินนี้สืบไป ”

นอกจากนี้ นายชัยรัตน์ เพชรดากูล ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้ว่า “กูร์เมต์ มาร์เก็ต รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้เกียรติ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” มูลนิธิชัยพัฒนา สัญจร ซึ่งครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 กับความร่วมมือในการสัญจรเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องคุณประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดชา และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายให้คนไทยสามารถเข้าถึงและบริโภคสินค้าที่ดีมีคุณภาพ อย่าง น้ำมันเมล็ดชาภัทรพัฒน์ รวมถึง สินค้าคุณภาพอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ “ภัทรพัฒน์” นอกจากนี้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ยังเดินหน้าสนับสนุนและต่อยอดด้วยการผนึกกำลังความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากน้ำมันเมล็ดชา มาจัดจำหน่ายเพิ่มเติม เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บริโภคได้เข้าถึงน้ำมันเมล็ดชาเพิ่มมากขึ้น”

โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ได้ ชม ช้อป ชิม น้ำมันเมล็ดชาและหลากหลายผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้แบรนด์ ภัทรพัฒน์

ชม – นิทรรศการการเดินทางของ “น้ำมันเมล็ดชา” จากประเทศจีน สู่เทือกเขาสูงในประเทศไทยจนเกิดน้ำมันเมล็ดชาที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก” หนึ่งในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ “สร้างป่า สร้างอาชีพ ก่อเกิดน้ำมันเพื่อสุขภาพ” พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย

ช้อป – “น้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” และ สินค้าภัทรพัฒน์ (PATPAT) “ผลิตผลจากการพัฒนาโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา” ในราคาพิเศษที่จัดมาเพื่องานนี้เท่านั้น อาทิ น้ำมันเมล็ดงาม้อนชนิดแคปซูล, ชาสมุนไพรชัยพัฒนา ๑, น้ำหวานดอกมะพร้าว, ดอกเกลือ, ชุดบำรุงผิวกลิ่นหอมหมื่นลี้, กระเป๋าเสื่อกก และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากน้ำมันเมล็ดชา ถูกคัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อนำมาจำหน่ายในงานนี้เท่านั้น อาทิ ไส้กรอกเวียนนาผสมน้ำมันเมล็ดชา, แฮมน้ำหวานดอกมะพร้าวผสมน้ำมันเมล็ดชา, น้ำพริกแม่ประนอมสูตรน้ำมันเมล็ดชา, ซอสเต้าเจี้ยวสูตรน้ำมันเมล็ดชา, กะปิผัดน้ำมันเมล็ดชา ฯลฯ

ชิม – อาหารเมนูพิเศษที่ปรุงโดยเชฟชื่อดังทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสาธิตการปรุงอาหารจากน้ำมันเมล็ดชาให้ได้ชมและชิมกันตลอดทั้งงาน โดยในวันเปิดงานได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล หรือ เชฟป้อม แห่ง Master Chef Thailand มาแชร์ไอเดียในการรังสรรค์เมนูจานพิเศษจากน้ำมันเมล็ดชาที่สามารถทำได้ง่ายๆ ที่บ้านและยังได้สุขภาพอย่าง เมนูสลัดเห็ดกรอบ โดยได้ใช้น้ำมันเมล็ดชาทั้งทำน้ำสลัดและใช้ทอดเห็ด จนได้เห็ดที่เหลือง กรอบ น่ารับประทาน และดีต่อสุขภาพ

ร่วม ชม ช้อป ชิม “น้ำมันเมล็ดชา” หรือ น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก ที่สุดแห่งผลิตภัณฑ์มากคุณค่า และหลากหลายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิชัยพัฒนาได้ในงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” มูลนิธิชัยพัฒนา สัญจร ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2562 ที่ ชั้น G กูร์เมต์ มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าพารากอน

Written By
More from pp
กระทรวงสาธารณสุข ย้ำภาครัฐมีนโยบายฉีดวัคซีนโควิดให้ทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทย ทั้งคนไทย ต่างชาติ ทูตานุทูต อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามหลักปฏิบัติทางการแพทย์และสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 ที่ กระทรวงสาธารณสุข นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข 11 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวเน้นย้ำ ทั้งรัฐบาล...
Read More
0 replies on ““เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์””